Trwają prace budowlane w ramach wielkiego projektu rewitalizacji dzielnicy Zandka

Centrum Usług Społecznych powstanie przy ul. Stalmacha 7 na zabrzańskiej Zandce. W budynku dawnej gazowni trwają już intensywne prace, które potrwają do przyszłego roku.

Jesienią z kolei ma się zakończyć modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej.

Wartość projektów, jakie w ciągu kilku najbliższych lat zostaną zrealizowane na terenie Zandki, przekracza 60 mln zł. Sztandarową inwestycją jest Centrum Usług Społecznych, które powstanie w budynku dawnej gazowni przy ul. Stalmacha 7. Docelowo będą tu prowadzone m.in. działania
z zakresu wspierania rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia, program aktywności lokalnej czy też punkt porad prawnych. Planowane są szkolenia dla bezrobotnych. Do tej pory w budynku zostały już wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe. Obecnie trwają przygotowania do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Do końca października tego roku potrwa modernizacja siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 na Zandce. Obejmie ona m.in. ocieplenie i izolację ścian piwnic oraz stropu. Planowana jest wymiana drzwi i okien, renowacja elewacji, a także gruntowna przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Remontu doczeka się też szkolna kotłownia. Prace obejmą również budynek sali gimnastycznej.

Zandka to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Zabrza. Budowa osiedla mieszkaniowego dla urzędników i robotników Huty Donnersmarcka ruszyła w rejonie dzisiejszych ulic Stalmacha, Krakusa, Bytomskiej, Siedleckiego, Cmentarnej i Bonczyka w 1903 r.

Ostatnie domy wybudowano tu na początku lat 20. XX wieku. Zandka należy do najciekawszych zespołów domów robotniczych, zbudowanych na początku XX wieku na Górnym Śląsku. Do dziś zachwyca swoją architekturą, która czyni z tej części Zabrza miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.

W ramach gigantycznego projektu rewitalizacji dzielnicy prace termomodernizacyjne obejmą również budynki mieszkalne przy ul. Tomeczka 4-6 (do końca 2019 r.), 8-10 (do końca 2020 r.), 12-14 (do końca 2021 r.) oraz 2 i 16 (do końca 2022 r.). Uporządkowane i zagospodarowane zostaną tereny zielone w rejonie ul. Cmentarnej 3, 19d i 29. Znaczne ograniczenie niezwykle szkodliwej niskiej emisji będzie możliwe dzięki podłączeniu kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Pracując nad rewitalizacją Zandki, Zabrze korzysta z dobrych wzorców partnerskiego miasta Essen. Jego chlubą jest bowiem przypominające zabrzańską Zandkę dawne osiedle robotnicze zbudowane na Wzgórzu Małgorzaty.(hm)

60 mln zł to wartość projektów, które w najbliższych kilku latach zostaną zrealizowane na terenie Zandki