Za niedopełnienie tego obowiązku grozi nagana albo grzywna. Gdzie trzeba wyłożyć trutkę na szczury?

Powszechna deratyzacja odbędzie się między 14 września a 16 października. Akcja będzie polegała na jednorazowym wyłożeniu trutki na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz budynkami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub przechowywania produktów rolno spożywczych.

Do 11 września należy oczyścić ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych ww. obszary celem pozbawienia gryzoni możliwości uzyskania pożywienia. Do akcji odszczurzania pożądane jest wykorzystanie szerokiego asortymentu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni w akcjach powszechnych, dostępnych obecnie w handlu, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta.

W terminie do 11 września trzeba zaopatrzyć się w odpowiednią ilość trutki. Normy zużycia trutki według wskazań podanych na opakowaniu przez producenta.

14 września należy trutkę wyłożyć w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta. Do 16 października powinno się pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając w miarę spożycia przez gryzonie.


Padłe gryzonie trzeba usuwać na bieżąco i przekazywać do utylizacji, natomiast w dniu 16 października należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić zarządzane nieruchomości. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

W czasie trwania akcji odszczurzania zwierzęta i ptactwo domowe powinno być trzymane w zamknięciu. W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „Uwaga-trutka!”.

W wypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką, chorego trzeba bezwzględnie skierować do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia, względnie szpitala.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Inspekcji Sanitarnej. Osoby, które nie dopełnią obowiązków podlegają zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

(żms)/UM Zabrze
fot. px