Rusza kwalifikacja wojskowa. Za zignorowanie wezwania grozi nawet dwa lata ograniczenia wolności

Od 19 lutego do 30 marca potrwa w Zabrzu kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenie ewidencji wojskowej oraz rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani będą mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1997 – 1998 które, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień stawić się muszą również kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające wykształcenie przydatne do czynnej służby wojskowej, bądź będące w trakcie jego uzyskiwania. Chodzi tu przede wszystkim o studentki i absolwentki wydziałów medycznych, weterynarii a także psychologii.

Na komisję mogą stawić się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji powinna posiadać ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz zdjęcie wykonane w taki sposób, jak do dowodu osobistego, o wymiarach 3 x 4 cm.

Co grozi za niestawienie się w WKU

W przypadku planowanego niestawienia się na kwalifikację wojskową, najlepiej jest to zgłosić wraz z uzasadnieniem, a także dostarczyć dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności. W kolejnym roku zostanie ponownie wysłane wezwanie na komisję. Jeżeli zaś osoba w wieku kwalifikacyjnym będzie celowo unikać przybycia do WKU, wówczas może mieć problemy, takie jak grzywna lub pozbawienie wolności.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek zlecić doprowadzenie marudera przez policję albo nałożyć grzywnę. W razie dalszego unikania komisji wojskowej, sprawa trafi do prokuratury. Za uchylanie się od obowiązku stawiennictwa w WKU można usłyszeć zarzuty, za które grozi kara nawet dwóch lat ograniczenia wolności.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Zabrza potrwa od 19 lutego do 30 marca br. w budynku przy ul. Karola Miarki 5 (wejście od strony parkingu).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/37-33-438.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.