Jakie wydatki uwzględniono w budżecie Zabrza? Oto najważniejsze inwestycje

Rada Miasta Zabrze przyjęła budżet miasta na 2019 rok. Dochody ogółem wyniosą ok. 1 miliard złotych, w tym dochody bieżące 864 miliony złotych.

Natomiast wydatki bieżące miasta przyjęto na poziomie ok. 786 milionów złotych, a wydatki majątkowe ok. 222 milionów złotych.

Dla porównania, dochody budżetu np. w 2007 roku wynosiły 567 mln zł , a w 2010 roku już 671 mln zł, aby obecnie ustabilizować się na poziomie ok. 1 miliarda zł.

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej.
– W dalszym ciągu koncentrować się będziemy na możliwie największym pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych, co umożliwić ma konsekwentny rozwój miasta zgodny z przyjętymi założeniami „Strategii Rozwoju Miasta – Zabrze 2030” – zapowiada prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przed Zabrzem stoi wyzwanie związane z dalszym stopniowym budowaniem swojego potencjału dochodowego. Priorytetem polityki budżetowej w 2019 roku i w kolejnych latach będzie więc sięganie po środki zewnętrzne.

Warto wskazać na wzrost majątku w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w 2007 wynosił 5505 zł, a w 2017 roku już… 17 615 zł.

Wśród najistotniejszych projektów uwzględnionych w budżecie na rok 2019 są m.in:
– Zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
– Przebudowa ul. Piłsudskiego.
– Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Słoneczna Dolina.
– Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
– Przebudowa żłobka przy ul. Buchenwaldczyków.
– Kontynuacja budowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Sportowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
– Kontynuacja realizacji projektu „Poprawa jakości terenów zielonych”.
– Przebudowa budynku na żłobek przy ul. Niedziałkowskiego.
– Kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Centrum Usług Społecznych.
– Modernizacja budynku Teatru Miejskiego.
– Modernizacja placówek oświatowych.
– Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym.
– Budowa Centrum Kultury.
– Budowa schroniska dla zwierząt.
– Przebudowa boiska przy SKS Gwarek.

(WKS)