Dzielnicę Zandka czekają spore inwestycje. Ponad 60 mln złotych na rewitalizację

Plany dotyczące rewitalizacji zabytkowej dzielnicy Zandka w Zabrzu na pewno ucieszą wszystkich zabrzan. W ciągu najbliższych kilku lat zrealizowane zostaną tu projekty warte łącznie ponad 60 mln zł.

Obejmować będą zarówno działania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów zielonych, jak również obszaru tzw. rewitalizacji społecznej.

Rewitalizacja zabytkowej dzielnicy Zandka to proces, który w Zabrzu realizowany jest od wielu lat. W 2008 r.

Miasto przeprowadziło pionierski w skali kraju wykup mieszkań tzw. „pohutniczych”. Za kwotę ok. 21 mln zł wykupiło 83 w większości prawie stuletnie budynki – z 944 mieszkaniami i 27 lokalami użytkowymi.

W efekcie mieszkańcy zyskali przewidywalnego zarządcę.

W ramach rewitalizacji dzielnicy Zandka realizowane są różne programy, w tym m.in.: projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację zabytkowego budynku dawnej gazowni w dzielnicy Zandka przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu, na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu, Jego wartość to prawie 8 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie: ponad 7,5 mln zł.

Kolejnym projektem realizowanym obecnie w dzielnicy Zandka jest „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”. Wartość tego projektu to ponad 22 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie: blisko 15 mln zł. Na terenie Zandki w ramach projektu zrealizowane zostaną prace w dwóch obiektach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 i sali gimnastycznej. (WKS Zabrze)

Fot. ŁG/24zabrze, A.Witwicki Fotografia Lotnicza