Zabrzański Urząd Miejski nadal działa w ograniczony sposób. Jak załatwić sprawę?


Urząd Miejski w Zabrzu, mimo stopniowego znoszenia obostrzeń związanych z pandemią, nie prowadzi w pełnym zakresie bezpośredniej, ogólnodostępnej obsługi klientów (związanej z osobistą wizytą w magistracie).

W pierwszej kolejności załatwianie spraw odbywa się drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 znajduje się tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty.

Od 11 maja w sprawach, w których niezbędna jest osobista wizyta w Urzędzie, należy telefonicznie umówić spotkanie na konkretny dzień i godzinę.

Dotyczy to spraw z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej, świadczenia usług komunalnych oraz obsługi wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Urzędnicy udzielają informacji o formie załatwiania spraw w Urzędzie, w tym celu została uruchomiona specjalna infolinia pod numerami telefonów (32) 37 33 499, (32) 37 33 588 oraz (32) 37 33 300.

Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

W załączeniu – lista spraw, które w Urzędzie Miejskim w Zabrzu można załatwić drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zestawienie nie obejmuje spraw, które mogą zostać rozpoczęte drogą elektroniczną, ale wymagają obligatoryjnego stawiennictwa w Urzędzie, żeby taką sprawę uznać za załatwioną.

Lista_spraw UM Zabrze

(nmm)/UM Zabrze
fot. arch. 24zabrze.pl