Aleja Wojciecha Korfantego będzie przedłużona. “Odciąży centrum miasta”

fot. scr. Google Maps

Aleja Wojciecha Korfantego ma zostać przedłużona. Zakończone zostały zasadnicze prace projektowe w ramach budowy fragmentu tej drogi na odcinku od ul. Heweliusza do ul. Tarnopolskiej.

Nowoprojektowany, około kilometrowy odcinek wymagał będzie przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Heweliusza w formie ronda turbinowego, budowy obiektu mostowego nad jarem po kolei piaskowej, budowy skrzyżowania skanalizowanego z ul. 11 Listopada, skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Mickiewicza, budową obiektu mostowego na ciekiem wodnym oraz ul. Nad Rzeczną oraz Św. Wawrzyńca oraz rozbudową skrzyżowania przedłużenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolską oraz Brygadzistów.

Budowa przedłużenia Alei Korfantego służyć będzie lepszemu skomunikowaniu i udrożnieniu ruchu na kierunku północ-południe oraz odciąży centrum miasta. Przetarg na wykonanie robót ogłoszony zostanie w połowie przyszłego roku. Pierwsze samochody przejadą nową drogą w 2023 roku – przekazała prezydent Zabrza w mediach społecznościowych.


Przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko

Od czwartku, 5 listopada do 7 grudnia br. można składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia pn. “Budowa przedłużenia Al. Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.

Przedmiotem decyzji, którą ostatecznie wyda Prezydent Miasta Zabrze w tej sprawie, jest ustalenie uwarunkowań środowiskowych dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W decyzji określone zostaną m.in. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Pełną treść Obwieszczenie o udziale społeczeństwa dot. zadania pn.: “Budowa przedłużenia Al. Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu” można znaleźć tutaj: Obwieszczenie przedłużenie alei Korfantego

(żms)/Małgorzata Mańka-Szulik (FB), UM Zabrze
fot. scr Google Maps