KWK Makoszowy została sprzedana prywatnemu inwestorowi. „Kolejny ważny krok w nowej rzeczywistości”

Zapowiadana jeszcze przed II turą wyborów prezydenckich w Zabrzu sprzedaż terenów po KWK Makoszowy, została właśnie sfinalizowana. Spółka Restrukturyzacji Kopalń zbyła na rzecz prywatnego inwestora 6 działek wraz z istniejącą tam infrastrukturą.

Zawarta umowa sprzedaży obejmuje prawie 30 ha należących do SRK z 31 budynkami i innymi budowlami. Nabywcą terenu jest STS LOGISTIC Sp. z o.o. należąca do holdingu CLIP Group S.A. To grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących, działająca między innymi w branży automotive.

Główną zaletą nieruchomości, podkreślaną przez inwestora jest dawna bocznica kolejowa, posiadająca połącznie z siecią kolejową PKP PLK S.A.

To kolejny ważny krok w nowej rzeczywistości, w jakiej od kwietnia działa Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Chcemy wspierać i przyspieszać rozwój na pogórniczych terenach, a nie go hamować. SRK jest istotnym graczem mechanizmu transformacji z ogromnym potencjałem, który chcemy wykorzystać i już to robimy. Kładziemy tu również ogromny nacisk na współpracę z gminami, które są w zasięgu potężnych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Teren po KWK Makoszowy zostanie sprzedany i zagospodarowany do nowych funkcji. Podpisano umowę

Dla SRK była to pierwsza sprzedaż łączona. Poprzedziło ją zawarcie porozumienia z inną spółką sektora górniczego – JSW KOKS S.A., która sprzedała 2 działki liczące prawie 20 ha. Celem wspólnego działania było racjonalne zagospodarowanie tego poprzemysłowego terenu. Cała transakcja obejmowała działki o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów.

– Transakcja wpisuje się w nową politykę SRK dotyczącą gospodarowania majątkiem. Odblokowywanie kolejnych pokopalnianych terenów to mocny atut w strategii aktywnego uczestniczenia spółki w procesie Sprawiedliwej Transformacji regionu – czytamy na stronie Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

(żms)/SRK
fot. SRK