Kolejna droga w Grzybowicach do realizacji. Budowa ulicy Dąbka pochłonie 1,4 mln zlotych

fot. scr. google maps

W tym roku w Grzybowicach ma zostać wybudowanych sześć dróg. Pierwsza z nich to ulica Ducha. Umowę na budowę kolejnej zawarto w czwartek – ul. gen. Stanisława Dąbka zrealizuje Novum Stone Expert Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic.

W ramach inwestycji ciągu ul. Dąbka na długości ok. 365 m powstanie droga wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i zjazdami do posesji. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 1,4 mln złotych.

Zadanie obejmuje również w swoim zakresie budowę kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych wraz z przyłączami do granicy posesji, budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz kanału technologicznego, a także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Grzybowice to północna dzielnica Zabrza, w której dynamicznie rozbudowywane są osiedla mieszkalne, dlatego powstała potrzeba zainwestowania w infrastrukturę drogową.

W tym roku powstanie tu sześć nowych dróg przy następujących ulicach: gen. Bronisława Ducha, gen. Stanisława Dąbka, ks. Michała Wosia, Czekanowskiej, Na Lesie oraz Złotej.

Przypomnijmy, że 14 stycznia w zabrzańskim magistracie podpisana została umowa na budowę pierwszej z nich – przy ul. gen. Bronisława Ducha. Planowane zakończenie wartej 1,72 mln zł inwestycji przypada 15 sierpnia br. W ramach robót powstanie blisko pół kilometra drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, zjazdami do posesji oraz doświetleniem przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

(żms)/UM Zabrze
fot. scr. Google Maps