Budowa drogi wzdłuż ulicy Ducha wkrótce się rozpocznie. Zawarto umowę z wykonawcą

Grzybowice to północna dzielnica Zabrza, w której dynamicznie rozbudowywane są osiedla mieszkalne. Dlatego pojawiła się potrzeba rozwinięcia infrastruktury drogowej, która rozpocznie się od ul. gen. Bronisława Ducha.

14 stycznia w zabrzańskim Ratuszu została podpisana umowa na wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w dzielnicy Grzybowice – ulica: gen. Bronisława Ducha”. Wykonawcą inwestycji o wartości blisko 2 mln zł (1 720 926) jest JKM Sp. z o.o. z Mikołowa.

Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka wybuduje wzdłuż ul. gen. Bronisława Ducha drogę o długości blisko pół kilometra (450 m) wraz z instalacją odprowadzania wody.


Wykonawca utworzy także chodniki, zjazdy do posesji, oświetlenie oraz specjalne doświetlenie przejść dla pieszych, które zwiększy bezpieczeństwo.

W Grzybowicach tylko w ubiegłym roku deweloper wybudował 36 domów mieszkalnych, a kolejne powstaną jeszcze w tym roku. Wydajemy także wiele pozwoleń na budowę dla osób fizycznych. Dlatego rozwijamy infrastrukturę drogową w tej dzielnicy – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 sierpnia br.

Na początku tego roku Zabrze podpisało umowę na budowę geoparku w Grzybowicach. Dawne wyrobisko gliny o powierzchni 9 ha zostanie zrekultywowane za ponad 7 mln zł dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze