Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Lokale wyborcze będą czynne do 21:00

Głosowanie w wyborach parlamentarnych odbędzie się w niedzielę, 15 października. Czy musimy pobrać wszystkie karty wyborcze i referendalne? Niekoniecznie – można wziąć udział jedynie w wyborach do Sejmu i/lub do Senatu, a także uczestniczyć, bądź nie, w referendum.

Zacznijmy od informacji praktycznych – jeśli chcecie sprawdzić, gdzie znajduje się obwodowa komisja wyborcza właściwa dla Waszego miejsca zamieszkania, wystarczy podać nazwę miejscowości i ulicę w wyszukiwarce na stronie PKW (klik). W rezultacie otrzymacie jeden lub więcej wyników – niektóre ulice leżą na obszarze obsługiwanym przez kilka obwodów, wtedy liczy się też numer posesji, który trzeba już sprawdzić samodzielnie na prezentowanym tam wykazie adresów.

Obwody wyborcze i adresy lokali znajdziecie też w obwieszczeniu Prezydenta Miasta (PDF): Obwody głosowania Zabrze 2023

W Zabrzu mamy 88 obwodowych komisji wyborczych. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

Karty do głosowania w wyborach i w referendum wydane zostaną przez jedną i tą samą komisję wyborczą, zaś po oddaniu głosu będziemy je wrzucać do jednej urny wyborczej.

Wyborca nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale jest jego wyłączną decyzją.

W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.:

 • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);
 • jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu);
 • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum); itd.

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie PKW – kliknij tu.

Jak oddać ważny głos?

W lokalu wyborczym na wyborcę czekać będą trzy karty do głosowania: z kandydatami do Sejmu, do Senatu oraz karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Jak oddać głos w wyborach do Sejmu RP?

> Głosy ważne
Postaw znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata z jednej wybranej listy (głosować można tylko na jedną listę kandydatów).

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą.
Jak oddać głos w wyborach do Senatu RP?

> Głosy ważne
Postaw znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata.

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w kratkach przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą.
Referendum ogólnokrajowe

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania.
> Głosy ważne

Głosujący odpowiada oddzielnie na poszczególne pytania, stawiając znak „X” na karcie do głosowania w kratce przy odpowiedzi „TAK” albo w kratce przy odpowiedzi „NIE”.

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie.

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Liczbę osób, które wzięły udział w referendum, ustala komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny.

Karty ważne to wszystkie całe (nieprzedarte) karty wyjęte z urny, zgodne z ustalonym wzorem i posiadające odpowiednie pieczęcie, zarówno te, na których oddano głosy ważne, jak i głosy nieważne.

Osoby, które nie chcą brać udziału w referendum muszą więc odmówić przyjęcia karty do głosowania w referendum, a komisja obwodowa jest w takiej sytuacji zobowiązana do zamieszczenia adnotacji: „bez referendum” przy nazwisku w spisie wyborców.

Darmowa komunikacja GZM na wybory

Aby ułatwić mieszkańcom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oddanie swojego głosu, 15 października będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami i trolejbusami Transportu GZM po Gliwicach i innych gminach Metropolii. Więcej na ten temat pisaliśmy TU.

Do lokali wyborczych za darmo na terenie Metropolii. “Nie będą potrzebne żadne zaświadczenia”

(żms)
fot. UM Zabrze