Ciężarówki jeżdżące w obu kierunkach zmęczyły mieszkańców ulicy Końcowej. Będzie zmiana

fot. scr. Google Maps

Liczne interwencje zabrzan mieszkających przy ulicy Końcowej doprowadziły do zaplanowanej na lipiec zmiany organizacji ruchu. Mieszkańcom przeszkadzał dwukierunkowy ruch ciężarówek oraz brak miejsc postojowych.

W lipcu bieżącego roku wprowadzone zostaną zmiany w docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Końcowej, konsekwencją czego nastąpią również zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wolności/Końcowa – poinformował Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Projekt zakłada wprowadzenie jednego kierunku jazdy w ciągu ul. Końcowej (z wjazdem od ul. Pawliczka), zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 16 t, oraz wydzielenie pasa postojowego po zachodniej stronie tej ulicy

– widnieje dalej w komunikacie MZDiII.


Jak zaznaczają drogowcy, zaplanowane zmiany są wynikiem licznych interwencji mieszkańców tego rejonu, uskarżających się na brak miejsc postojowych w ciągu ul. Końcowej (pojazdy zaparkowane są obecnie na chodniku) oraz dwukierunkowy przejazd samochodów ciężarowych o znacznym tonażu.

Kierujących pojazdami proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Szczegóły oznakowania przedstawia schemat: Ulica Końcowa organizacja ruchu

(nmm)/MZDiII Zabrze
fot. Scr. Google Maps