Centrum Informacji, część hotelowa i gastronomiczna. AdmiralsPalast odzyska blask nakładem 52,8 mln zł

Budynek, w którym przed laty funkcjonował hotel AdmiralsPalast, zostanie przywrócony do dawnej świetności nakładem blisko 53 mln złotych. Zawarto umowę z wykonawcą prac, spółką Warbud, znaną już z innych realizacji w Zabrzu.

Dawny hotel przy ul. Wolności 305 to zabytek wyjątkowy – przedwojenna wizytówka miasta, nazywana zabrzańskim drapaczem chmur, nawiązująca swoim kształtem do amerykańskich wysokościowców, określanych jako szkoła chicagowska.

Dofinansuje Polski Ład, sprawdzony wykonawca

W piątek, 1 września, podpisana została umowa na wykonanie kompleksowego remontu budynku. Inwestycja pochłonie 52,8 mln zł. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koncepcję rewitalizacji tego wyjątkowego miejsca opracowano wraz z uznanym architektem Tomaszem Koniorem, który zaprojektował m.in. nową siedzibę NOSPR Katowice czy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Z kolei firma Warbud S.A., która jest wykonawcą tego przedsięwzięcia, wybudowała w Zabrzu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

Dawny hotel zmieni przeznaczenie

Przedmiotem umowy zaprojektuj i wybuduj dla tego zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Admiralspalast.

Zadanie przewiduje uzyskanie przez wykonawcę wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, odstępstw i decyzji – w tym: min. konserwatorskich oraz zezwalających na realizację inwestycji; pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją robót budowlanych, dostaw i usług a następnie uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zezwoleń na użytkowanie obiektu.

Ponieważ kompleksowy remont tego budynku przebiegał będzie pod czujnym okiem konserwatora zabytków, zdecydowana większość cennych szczegółów zostanie zachowana. Podziwiać będziemy mogli m.in. windę, która na powrót zostanie uruchomiona.

Mamy do czynienia z zabytkiem, który wymaga szczególnej troski i wręcz pietyzmu, by przywrócić go do dawnej świetności – komentował podczas dzisiejszego spotkania dr Tomasz Konior.

Nie ma nic cenniejszego niż to, że zabytek żyje i wypełnia się nowymi funkcjami i ludźmi, że staje się częścią tętniącego życiem miasta. Po remoncie swoją siedzibę znajdzie tu m.in. Centrum Informacji o Mieście, część hotelowa i gastronomiczna czy też miejsce dla startupów

– dopowiedział dr Konior.

Hotel AdmiralsPalast wybudowany został w latach 1924-1928, jako budynek narożny w stylu modernistycznym z elementami sztuki art deco. Obiekt wieńczy sporych rozmiarów kopuła. Pierwotnie na parterze mieściła się piwiarnia, następnie otwarto tu kawiarnię i restaurację z salą balową na 500 osób. Na dachu funkcjonował tzw. ogród amerykański z kręgiem tanecznym i miejscem dla 300 osób. Część hotelowa obejmowała 48 pokoi.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze, Paweł JaNic Janicki/UM Zabrze