Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących. Jak zapisać się do projektu?

Rozpoczęła się rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.” Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe, pracujące lub mieszkające w Zabrzu. Szkolenia językowe i komputerowe są bezpłatne.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracujących zawodowo dorosłych w zakresie znajomości języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT).

Szkolenia oferowane będą przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób.


Całkowita wartość projektu to 613,5 tys. zł, w tym wartość dofinansowania unijnego wynosi 521,5 tys. zł. Będzie on realizowany do 29 lipca 2022 roku.

Sfinansowane zostaną następujące szkolenia:
– kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego;
– kursy komputerowe ECDL BASE/STANDARD;
– kursy specjalistyczne IT (z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, grafiki komputerowej, Autocad, tworzenia stron www lub certyfikowanych szkoleń Microsoft).

Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

W ramach projektu uczestnicy szkoleń zapewnione będą mieli bezpłatnie:
– materiały szkoleniowe;
– catering podczas wybranych szkoleń;
– szkolenia stacjonarne lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
– certyfikat zewnętrzny,
– zwrot kosztów nad osobą zależną (jeżeli dotyczy).

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie Rekrutacji: Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

Osoby do kontaktu: Agnieszka Kowalczyk, nr tel.: 669 615 000; Arkadiusz Kozicki, nr tel.: 32 37 33 597; e- mail: jezykowokomputerowo@um.zabrze.pl.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT.

(żms)/UM Zabrze
fot. px