Zwały śniegu i sople z dachu mogą spaść na chodnik. Konsekwencje poniosą zarządcy nieruchomości

Kierowcy muszą odśnieżać swoje samochody przed rozpoczęciem jazdy, a właściciele/zarządcy budynków mają obowiązek usuwania śniegu z dachu i chodników. W razie niedopełnienia tych obowiązków jednym i drugim grożą kary finansowe. W jakiej wysokości?

W ostatnich dniach w naszym regionie nasiliły się opady białego puchu. W związku z tym policjanci apelują do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie wielkopowierzchniowych, o bieżące odśnieżanie dachów.

Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników – ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – przypomina zabrzańska policja.

Grzywna, nagana, a nawet… więzienie

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami. Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także kodeks wykroczeń.

Zgodnie z art. 117kw, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”

– dodaje KMP Zabrze.

Co nie mniej istotne, trzeba pamiętać, że osoba, na której ciążą wspomniane obowiązki, może również ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.

Nie tylko szyby w samochodzie

Zimowy obowiązek spoczywa także na kierowcach, a jest nim odśnieżanie samochodu. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Podczas oczyszczania auta należy pamiętać także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach i reflektorach świateł.

Zgodnie z najnowszym taryfikatorem, za nieodśnieżenie pojazdu lub zrobienie tego w sposób niechlujny, co może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, grozi mandat do 3 tysięcy złotych

– informowała kilka dni temu policja w Zabrzu.

Należy jednak odśnieżać samochód nie dla uniknięcia kary, ale przede wszystkim dlatego, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca jadący nieodśnieżonym samochodem daje innym wyraźny sygnał, że nie liczy się z bezpieczeństwem pozostałych użytkowników drogi.

(żms)/KMP Zabrze
fot. KMP Zabrze