ZTM i Koleje Śląskie chcą zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów. Czystość pod szczególnym nadzorem

Mycie pojazdów, drzwi otwierane automatycznie i wzmożone kontrole czystości – Zarząd Transportu Metropolitalnego we współpracy z operatorami podjął działania zapobiegające zakażeniu koronawirusem. Szczególne środki ostrożności podjęły też Koleje Śląskie.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania i mówienia. Wraz ze zwiększonym ryzykiem zakażenia ZTM podjął działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Na co dzień obowiązujące w komunikacji miejskiej standardy obligują operatorów ZTM do codziennego czyszczenia pojazdów.

Organizator transportu zwrócił się z oficjalnym pismem do przewoźników, aby dezynfekcje przeprowadzać ze szczególną dokładnością, a wyjątkową uwagę zwrócić m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki. Ponadto ZTM podjął decyzję o zaleceniu kierowcom i motorniczym otwieranie wszystkich drzwi – celem ograniczenia liczby kontaktów ludzkiego ciała z elementami pojazdów – przekazuje Zarząd Transportu Metropolitalnego w komunikacie.


Przedstawiciele ZTM zapowiedzieli także wzmożone kontrole czystości pojazdów. Załogi terenowe będą zwracać zdecydowanie większą uwagę niż dotychczas na czystość pojazdów. W przypadku zaniedbań – będą nakładane kary.

Ponadto, organizator metropolitalnego transportu zbiorowego, dołączył do akcji informacyjnej realizowanej m.in. przez Śląski OW NFZ w Katowicach.

Operatorom przekazano plakaty informujące o tym jak zapobiegać zakażeniu. Mają one zawisnąć w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Materiały informacyjne zostały także przekazane do Punktów Obsługi Pasażera. Akcja informacyjna ma również swoją odsłonę w internecie – na oficjalnych profilach społecznościowych ZTM pojawiły się pierwsze wpisy.

Koleje Śląskie wyczulone na stan zdrowia pasażerów

W związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia zarażenia koronawirusem Koleje Śląskie przypominają wszystkim podróżnym, by zwracali uwagę na stan zdrowia swój i współpasażerów oraz zachowywali wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

Odpowiednie procedury w tym zakresie zostały wdrożone również wśród naszych pracowników. Wprowadziliśmy także wzmożone działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji naszych pojazdów

– dowiadujemy się z informacji przekazanych przez Koleje Śląskie.

Nasi pracownicy zostali m.in. poinstruowani na jakie zewnętrzne objawy chorobowe u podróżnych zwracać uwagę, by w razie potrzeby zadbać o bezpieczeństwo pasażerów i powiadomić odpowiednie służby. Wszyscy kierownicy naszych pociągów zostali wyposażeni w indywidualne apteczki z odpowiednią zawartością. Stosowne szkolenie i wyposażenie zostało również wprowadzone w naszych kasach – przekazuje przewoźnik.

Oprócz tego, w pociągach można znaleźć przydatne informacje na temat koronawirusa, jego objawach, sposobach na unikanie zakażenia oraz pomocnych telefonach kontaktowych.

Taką informację przedstawiamy też na poniższej grafice. Zwracamy przy tym uwagę, by zawsze zgłaszać do pracowników naszych drużyn pokładowych wszystkie sytuacje, w której następuje pogorszenie samopoczucia i może być potrzebna pomoc – przekazują Koleje Śląskie.

Wprowadzono również wzmożone działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji pojazdów.

Łącznie nad czystością pociągów Kolei Śląskich czuwają 63 osoby. Wnętrza pojazdu są czyszczone zarówno z użyciem detergentów jak i pary – oba te czynniki skutecznie zwalczają koronawirusa. Dezynfekowane są wszelkie elementy, które mają kontakt z dużą liczbą osób – jak np. uchwyty czy wnętrza toalet.

(żms)/ZTM, Koleje Śląskie
fot. Koleje Śląskie