Żeby przekroczyć jezdnię na przejściu dla pieszych trzeba będzie nacisnąć przycisk. Od kiedy?

Z powodu pandemii koronawirusa przyciski na przejściach dla pieszych działały w trybie automatycznego wzbudzania, nie było potrzeby ich dotykania. Już niebawem powróci konieczność ich naciśnięcia w celu przekroczenia jezdni.

Ze względu na liczne interwencje użytkowników dróg oraz zaobserwowany wzrost natężenia ruchu drogowego, począwszy od 1 lutego 2021 roku sukcesywnie przywracana będzie praca sygnalizacji świetlnych do trybu akomodacyjnego (wzbudzanie sygnałów przez pojazdy i pieszych) – poinformował Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

W związku z powyższym, w celu przejścia przez jezdnię na skrzyżowaniach dróg lub przejściach dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną, konieczne będzie wzbudzenie (przyciśnięcie, dotknięcie) przycisków przed przejściem

– kontynuuje Zarząd.


Przypomnijmy, że ze względu na trwającą pandemię, w Zabrzu przyciski na przejściach dla pieszych przestawiane były w tryb automatyczny dwukrotnie. Po raz pierwszy wiosną ubiegłego roku, gdy wprowadzono lockdown, później, w czerwcu, ze względu na natężenie ruchu przywrócono potrzebę ich dotykania. Ponownie – w związku z jesienną falą zakażeń – automatyczne działanie sygnalizacji wprowadzono pod koniec października.

(żms)/MZDiII Zabrze
fot. arch. 24gliwice.pl