Zabrzańskie przedszkola wznowią działanie podczas pandemii. Kiedy?

Zabrzańskie przedszkola zostaną otwarte w poniedziałek, 18 maja. Dotychczas chęć skorzystania z opieki przedszkolnej wyraziło 302 rodziców, co stanowi niespełna 10 procent wszystkich dzieci korzystających z tutejszych placówek.

Liczba ta w całości obejmuje wszystkich chętnych, a więc także rodziców mających pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola: pracowników systemy ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalna liczebność dzieci w grupie wynosi 12, zatem w nowych rygorach sanitarnych zabrzańskie przedszkola mogą przyjąć około 50 proc. dzieci zapisanych do zabrzańskich przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.


Najszybciej, a więc 18 maja, otwarte zostaną następujące przedszkola:

Zespół Przedszkoli nr 1
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 25
Przedszkole nr 27
Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 28 im. Janoscha
Przedszkole nr 36
Przedszkole nr 38
Przedszkole nr 39
Przedszkole nr 41
Przedszkole nr 43
Przedszkole nr 45
Przedszkole nr 47
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16.

(nmm)/UM Zabrze
fot. px