Zabrzańskie centra przesiadkowe już otwarte. Jak wyglądała ta inwestycja z perspektywy wykonawcy prac?

Dwa zabrzańskie centra przesiadkowe zostały otwarte – od soboty, 10 lutego, obsługiwane są przez autobusy ZTM. Nowe obiekty mają usprawnić komunikację i ułatwić pasażerom przesiadanie się na transport zbiorowy.

Obiekty wybudowano w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych. W centrum miasta przy ul. Goethego powstał budynek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10,4 tys. m2 z peronami komunikacji autobusowej, dwupoziomowym parkingiem dla samochodów osobowych oraz poczekalnią.

Z kolei w dzielnicy Rokitnica przy ul. Krakowskiej i ul. Ofiar Katynia stanął nowoczesny obiekt o powierzchni około 280 m2, w którym mieści się poczekalnia, ale też punkty usługowe.

Wybudowano tam również zadaszone perony oraz parking zewnętrzny. W obu centrach zapewniono między innymi możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, skorzystania ze strefy Kiss & Ride oraz biletomatów.

Właśnie minęły dwa lata, od kiedy przejęliśmy teren budowy. Wznoszenie konstrukcji budynku rozpoczęliśmy w lipcu 2022 roku. W listopadzie 2023 roku roboty w budynku były już zakończone, trwały jedynie prace wykończeniowe i porządkowe. Można powiedzieć, że całą inwestycję zrealizowaliśmy w 1,5 roku – podsumowuje Kamil Kasprzak, Dyrektor Projektu Centrum Przesiadkowego przy ulicy Goethego, z Grupy NDI.

Zielony dach, czyli nowa wizytówka centrum miasta

Zakres prac nie ograniczał się tylko do wzniesienia budynku nowego Centrum Przesiadkowego. – W ramach projektu musieliśmy przebudować półkilometrowy odcinek ul. Goethego, która znajduje się w centrum miasta. Pracowaliśmy więc przy dużym ruchu pieszych i samochodów, ale też komunikacji miejskiej. Dla nas, jako generalnego wykonawcy, była to skomplikowana i wymagająca budowa, ale dzięki zaangażowaniu i dobremu planowaniu ze wszystkim sobie poradziliśmy – dodaje Kamil Kasprzak.

Ze względu na narzucone tempo i duży zakres prac wykończeniowych, w szczytowym momencie na budowie pracowało 150 osób. Przy budowie nowego centrum wykorzystano 1200 t stali zbrojeniowej oraz 7000 m3 betonu konstrukcyjnego.

Wizytówką centrum będzie zielony dach, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Zabrza oraz turyści. – Nad budynkiem nowego centrum znajduje się tzw. dach zielony, z częścią tarasową oraz spacerową. Nasadziliśmy tam 17 drzew i prawie 4000 roślin – tłumaczy Katarzyna Biegun, Kierownik Robót Budowalnych z Grupy NDI.

– Duże wrażenie może robić ilość substratu, specjalistycznego podłoża dla roślin, które przetransportowaliśmy na dach, pod uprawę roślin – pomijając żwir to 800 m3 materiału. Rośliny nawadniane będą przez specjalny system, który będzie pobierał wodę deszczową ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pod powierzchnią budynku – dodaje.

Nowoczesny obiekt w Rokitnicy

Drugie Centrum Przesiadkowe w Zabrzu powstało w dzielnicy Rokitnica. W pierwszym etapie, jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, która przekierowała transport zbiorowy na tymczasowe perony, zlokalizowane wokół dworca autobusowego. Następnie zespół przeszedł do robót związanych z przebudową sieci gazowych, elektrycznych i wodociągowych. Jednocześnie prowadzano roboty związane z wymianą gruntu, która stanowiła jednocześnie platformę roboczą pod palownicę.

Nowe Centrum Przesiadkowe w Rokitnicy zajmuje obszar, na którym ograniczone były możliwości nie tylko składowania materiałów, ale też ich dostaw. Wymagało to od nas wiele uwagi, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki pracy i efektywnie prowadzić roboty budowlane. W końcowej fazie projektu na budowie pracowało około 80 osób

– mówi Damian Gil, Kierownik Budowy Centrum Przesiadkowego w Rokitnicy z Grupy NDI.

Prace związane z wykonaniem konstrukcji obiektu rozpoczęły się pod koniec lutego 2023 roku. Dla generalnego wykonawcy obfitowały w wiele wyzwań – wśród nich było m.in. wykonanie ścian żelbetowych.

– Na elementach szalunkowych zostały zamontowane tensometry, czyli mierniki służące do pomiaru naprężenia, z których odczytywaliśmy wartości ciśnienia i dostosowywaliśmy prędkość układania mieszanki betonowej tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wartości i nie doprowadzić do awarii elementów szalunkowych – tłumaczy Damian Gil.

Nowa jakość komunikacji

Do wykonania całego obiektu zużyto 1350 m3 betonu, 160 t stali zbrojeniowej, 260 t konstrukcji stalowej i 940 m2 szkła. Po zakończeniu inwestycji teren znacząco się zmienił. Teraz w Zabrzu-Rokitnicy funkcjonuje nowoczesny budynek do obsługi pasażerów, o powierzchni użytkowej około 280 m2. Perony, przy których do tej pory stały wiaty przystankowe, zastąpiono nową i ciekawą pod względem architektonicznym konstrukcją stalowo-żelbetową. Do rozwiązań proekologicznych, które wdrożono, należy zaliczyć m.in. wykonanie zielonego dachu na jednym ze stropów wiaty.

(żms/mat. NDI)
fot. materiały Grupy NDI