Zabrzańska Karta Mieszkańca działa od kilku dni. Zniżkami u partnerów cieszy się już kilkaset osób

700 osób złożyło wniosek o wydanie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca w ciągu pierwszych 7 dni od jej wprowadzenia – tylu zabrzan może już cieszyć się zniżkami u 41 partnerów programu w naszym mieście. Z biegiem czasu liczba użytkowników, a także podmiotów oferujących specjalne ceny produktów i usług zapewne ulegnie zwiększeniu.

Przypomnijmy, że głównym celem karty, oczywiście oprócz zaoferowania mieszkańcom konkretnych zniżek i promocji, jest ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, promocja miasta, jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, a także zachęcenie – zarówno osób zamieszkałych w Zabrzu, jak i osób spoza Zabrza – do zameldowania się w naszym mieście.

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które zajmuje się wydawaniem kart podkreśla, że Partnerzy programu mogą liczyć na stałą promocję na miejskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, na ulicach naszego miasta oraz w mediach, z którymi współpracuje zabrzański samorząd. Do grona partnerów programu dołączyło już 41 firm. Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani uczestnictwem w programie prosimy o kontakt z ZCRP (mail: zkm@um.zabrze.pl)

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wydanie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca składać można osobiście w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3 (w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30). Można jednak także składać je za pośrednictwem platformy ePUAP (wybierając pismo ogólne do podmiotu oraz załączając wniosek wraz z wymaganymi dokumentami), jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pismo podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi dokumentami na adres: zkm@um.zabrze.pl

Kto może wystąpić o ZKM?

O ZKM wystąpić może każda osoba rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych w Zabrzu; każda osoba (pełnoletnia oraz niepełnoletnia), która jest zameldowana w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy; student, uczeń zabrzańskiej placówki oświatowej oraz wychowanek przebywający w zabrzańskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szczegółowe informacje nt. Zabrzańskiej Karty Mieszkańca można znaleźć na stronie internetowej programu: https://kartamieszkanca.miastozabrze.pl/ (zamieszczono tam m.in.. aktualne wnioski do pobrania oraz informacje o partnerach programu – ich lista będzie aktualizowana na bieżąco).

(żms)/UM Zabrze
fot. Miastozabrze/IG, 24zabrze.pl