Z PUP Zabrze do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Alina Nowak podsekretarzem stanu


Alina Nowak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowymi wiceministrami zostali również Iwona Michałek i Paweł Wdówik.

Alina Nowak pełni funkcję Dyrektora PUP od 2009 r. Od 2018 roku jest Przewodniczącą Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego. W 2017 roku została wyróżniona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w minionym roku – Odznaką Honorową Primus in Agendo – dowiadujemy się z profilu Miasta Zabrze w serwisie facebook.com.

Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Alina Nowak jest absolwentką Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania), Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe z zakresu prawa rynku pracy oraz z zakresu Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej (menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA).


Odbyła także szereg kursów i szkoleń, w tym m.in. z zakresu rynku pracy, wsparcia i rozwoju osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wykorzystania środków publicznych. Zrealizowała wiele projektów, w tym innowacyjnych, dotyczących przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.

(żms)/Miasto Zabrze/MRPiPS
fot. Miasto Zabrze(fb)/MRPiPS