Wysokie opłaty za wywóz odpadów. Grupa radnych przygotowała projekt uchwały o ich obniżeniu

fot. zdj. poglądowe

Radni Lepszego Zabrza złożyli projekt uchwały znacznie obniżającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Projekt będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca.

Według projektu radnych podstawowe stawki mają zostać zmniejszone aż o 8 zł od osoby (z poziomu 27,70 zł do 19,70 zł). W przypadku stawki podwyższonej (za niewypełnianie obowiązku segregacji odpadów) projekt zakłada jej zmniejszenie nawet o 16 zł od osoby (z 55,40 zł do 39,40 zł). Oznaczałoby to, że obie opłaty od nieruchomości zamieszkanych zmniejszyłyby się o prawie 29%.

Dodatkowo projekt Lepszego Zabrza pomniejsza kwoty za zbiórkę odpadów z nieruchomości niezamieszkanych (naliczane od pojedynczych worków lub pojemników) o około 2,5%.

W skali roku oszczędności w portfelach mieszkańców byłyby wyraźne – każdy mieszkaniec zapłaciłby mniej o 96 zł, a nawet o 192 zł (w przypadku braku segregacji śmieci). Dla 5-osobowej rodziny oszczędności byłyby odczuwalne, wynosząc od 480 zł do 960 zł rocznie – podkreślają autorzy projektu.


Klub Radnych Lepsze Zabrze tworzą radni miejscy Rafał Grygiel, Grzegorz Lubowiecki i Kamil Żbikowski. Jak zapewniają, proponowany nowy, niższy poziom stawek jest optymalny dla zabrzańskiego samorządu, a przede wszystkim dla mieszkańców. Wynika on z kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami, analizy rynku, niedawnej zmiany podmiotu świadczącego usługi odbioru odpadów w naszym mieście oraz uwarunkowań demograficznych, terytorialnych i infrastrukturalnych.

Lepsze Zabrze nie widzi powodu, dla którego zabrzanie mieliby płacić więcej niż mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Bytomia czy Rudy Śląskiej, gdzie standardowa opłata już po tegorocznych zmianach wynosi około 20-21 zł

– zaznaczają radni.

Przypomnijmy, że od maja tego roku obowiązują stawki podniesione w stosunku do okresu poprzedniego, uchwalone w marcu przez Radę Miasta 13 głosami radnych większości rządzącej (Skuteczni dla Zabrza, PiS i Kukiz’15), przy zdecydowanym sprzeciwie 12 radnych opozycji (KO i Lepsze Zabrze).

Przedstawiciele prezydent miasta tłumaczyli taką decyzję m.in. wzrostem opłat pośrednich, ale wśród argumentów znalazły się również powody mało zrozumiałe (żeby nie powiedzieć chybione), jak np. teza o „wzroście cen paliw” (a przecież w ostatnich miesiącach widać wyraźnie odwrotny trend cenowy na rynku paliw). W efekcie poprzednio obowiązujące opłaty wzrosły o grubo ponad 100%.

Radni Lepszego Zabrza mają nadzieję, że zdecydowana obniżka tzw. opłaty śmieciowej wyraźnie ulży domowym budżetom zabrzan i skoryguje złą decyzję Rady Miasta o podwyżkach z marca tego roku. Liczą na merytoryczną dyskusję i poparcie obniżki ponad politycznymi podziałami.

Obawiamy się tylko, że podczas sesji któryś z radnych rządzącej miastem większości znowu bez dyskusji zgłosi wniosek o wycofanie naszego projektu z porządku obrad, co w praktyce oznaczałoby jego odrzucenie. Niestety, staje się to już niechlubną tradycją w tej kadencji rady, ponieważ praktycznie wszystkie nasze inicjatywy zostały w ten sposób potraktowane – mówi przedstawiciel projektodawców, radny Kamil Żbikowski.

(mat.pras.)