Wybory prezydenckie 2020 – można oddać głos korespondencyjne lub w lokalu wyborczym


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 28 czerwca między godz. 7.00, a 21.00. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie.

Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godzinie 24:00.

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca każdy wyborca może zagłosować korespondencyjnie. W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca.


Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca.

Więcej nt. zasad dotyczących głosowania korespondencyjnego TUTAJ.

Głosowanie w lokalach wyborczych

W niedzielę, 28 czerwca odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Warto jednocześnie pamiętać, że wszystkie zgłoszenia dopisania do spisu wyborców zgłoszone do 10 maja 2020 r. tracą ważność. W związku z powyższym wniosek należy złożyć ponownie.

Wyborca:

− czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
− wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
− nigdzie niezamieszkały

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do 23 czerwca, złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Więcej informacji nt. zasad, które regulują głosowanie w lokalach wyborczych znajduje się TUTAJ.

Na potrzeby tegorocznych wyborów prezydenckich na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu utworzona została specjalna zakładka – “Wybory Prezydnta RP – 28 czerwca”. Można tam szczegółowe informacje m.in. o tym, gdzie i do kiedy można w Zabrzu złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, czy też wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, a także jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

(nmm)/UM Zabrze
fot. 24gliwice.pl/MSZ