Wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw i siłownia. Rewitalizacja Parku Hutniczego dobiega końca

Wodny plac zabaw, skatepark, siłownia pod chmurką, miejsca do grillowania, wybieg dla psów, wyremontowane alejki, nowe oświetlenie i ławki, nasadzenia roślin – Park Hutniczy przy ul. Mikulczyckiej już niebawem pokaże się nam w zupełnie nowej odsłonie. Rewitalizacja obiektu dobiega końca.

Umowę na realizację tego zadania podpisano 24 maja ub. r. Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 9 mln zł. Wykonawcą prac budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski.

Pełen zakres prac w ramach zadania pn. „Tworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu Miasto przestrzenią rozwoju” obejmuje:

 • budowę obiektów rekreacyjno-zabawowych: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów oraz wyposażenie ich w urządzenia rekreacyjno-zabawowe i nawierzchnię;
 • budowę budynku sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą;
 • montaż obiektów małej architektury: pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery, miejsca do grillowania (stoły, ławy, grille betonowe);
 • demontaże istniejących nawierzchni i elementów asfaltowych oraz betonowych;
 • wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń;
 • wykonanie instalacji oświetleniowej parku;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla wodnego placu zabaw;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod.-kan., c.o. (pompa ciepła), elektrycznej i niskoprądowej (fotowoltaika, monitoring, zasilanie pompy ciepła i technologii basenowej), wentylacji mechanicznej;
 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi obiektów rekreacyjnych;
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z demontażem jej fragmentu kolidującego z projektowanym wodnym placem zabaw;
 • wykonanie repliki poidełka Neptuna wraz z niezbędnymi podłączeniami;
 • oczyszczenie terenu zielonego ze śmieci, korzeni, połamanych gałęzi, wykarczowanie kolidujących samosiejek (nie wymagających pozwolenia na wycinkę) i pniaków;
 • nasadzenia drzew, krzewów, roślin towarzyszących i obsianie trawą;
 • uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego z montażem dwóch furtek.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze