W Zabrzu startuje usługa „Door to door”. Bezpłatnie można dojechać m.in. do lekarza, czy urzędu

Z myślą o osobach potrzebujących transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc, które chcą odwiedzić, miasto uruchomiło specjalny program „Door to door”. Za pośrednictwem MOPR Zabrze zakupiono dwa wyspecjalizowane pojazdy, a także przeszkolono asystentów, którzy będą pomagać uczestnikom o ograniczonej sprawności.

Udział w programie jest bezpłatny. Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi skorzystanie z działań o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane.


Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.

Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE: 720 518,63 zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze