W Zabrzu powstanie Ośrodek Readaptacyjny dla byłych więźniów. To pierwsza taka placówka w Polsce

W zabrzańskim ratuszu podpisano porozumienie, na mocy którego powstanie Społeczny Ośrodek Readaptacyjny dla byłych więźniów. Ma on pomagać im wrócić do społeczeństwa i być inspiracją dla powstania podobnych placówek w całej Polsce.

Porozumienie o partnerstwie na rzecz rozwoju tej placówki w Zabrzu podpisali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacji Pomost oraz władze samorządowe reprezentowane przez członków Zarządu Województwa Śląskiego Izabelę Domogałę i Michała Wosia oraz prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

„Jestem dumna, że Województwo Śląskie może być partnerem tego projektu. Dla nas liczy się efektywność, a ta w przypadku zabrzańskiego ośrodka, prowadzonego przez fundację Pomost, wynosi 70 procent. Tyle osób mających konflikt z prawem wraca na właściwą drogę. To jest projekt, który powinniśmy pokazywać jako przykład innowacyjnych rozwiązań i premiować podobne rozwiązania w nowej perspektywie unijnego finansowania” – mówiła w trakcie uroczystego podpisania porozumienia członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała.

Celem głównym porozumienia jest wsparcie rozwoju zabrzańskiego ośrodka i zapewnienie mu stabilnego finansowania, a w szerszym kontekście wzmocnienie procesu readaptacji społeczno-zawodowej podopiecznych Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego (SOR) oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie profesjonalnych działań i udzielanej pomocy byłym więźniom i ich rodzinom.

„Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest wsparcie kompleksowe i współpraca instytucji w pomocy byłym więźniom i ich powrocie na dobrą ścieżkę. Mam nadzieję, że ten wzór będzie powielany na cały kraj, a mogę zapewnić, że projekt może liczyć na przychylność ze strony ministra sprawiedliwości. Praca z więźniami jest niezwykle trudna, tym bardziej cieszy zaangażowanie służby więziennej. Ta inicjatywa jest po prostu skuteczna” – tłumaczył Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Społeczny Ośrodek Readaptacyjny w Zabrzu to pierwsza taka placówka w Polsce. Projekt ma być realizowany na bazie doświadczeń Fundacji Pomost z Zabrza, która ma ogromne doświadczenie w pracy z więźniami.[/perfectpullquote]

Docelowo w całym kraju ma powstać 16 takich ośrodków prowadzonych w każdym z województw przez organizacje pozarządowe we współpracy z Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na zasadzie franczyzy społecznej. W Zabrzu może działać także centrum szkoleniowe i doradcze w zakresie readaptacji.

„Pokonaliśmy długą drogę, tworząc całą metodologię pracy z osobami, które miały konflikt z prawem i która okazała się skuteczna. Udało nam się stworzyć system ukierunkowany na pracę z więźniami, który działa i przynosi dobre efekty. Myślimy o tym bardziej kompleksowo, mamy ambicję, by stworzyć także zawód specjalisty adaptacji i kształcić w tym kierunku” – tłumaczył prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga.

(żms)/śląskie.pl
fot. BP Tomasz Żak/śląskie.pl