W Zabrzu powstaje Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Na Politechnice Śląskiej powstaje Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) – nowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia. Otwarcie obiektu zaplanowano na październik bieżącego roku.

We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, Centrum będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.
Nowy ośrodek Politechniki Śląskiej powstaje w Zabrzu.

EHTIC to efekt projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł.


W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.

Głównym celem działania Centrum jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze