W Biskupicach powstanie filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Pozyskano środki


Miasto pozyskało dodatkowe środki na rozwinięcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki dotacji w wysokości blisko 836 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Zabrzu powstanie filia tej placówki.

Przy okazji zwiększona zostanie ilość miejsc w dotychczasowej siedzibie ośrodka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu istnieje od 2001 r. Prowadzone są w nim usługi dla 20 przewlekle psychicznie chorych osób.


Dzięki dotacji utworzona zostanie filia ŚDS w Biskupicach przy ul. Bytomskiej 24. Budynek, który zaplanowano zaadaptować na potrzeby tej jednostki usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo oraz spokój uczestników zajęć.

Obiekt pozbawiony zostanie barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Przekazane przez Ministerstwo środki finansowe posłużą realizacji dwóch zadań – pierwsze z nich to utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu (ul. Bytomska 24 – łączna kwota dotacji 827.022 zł), drugie to zwiększenie liczby miejsc w istniejącym przy ul. Andersa 34 Środowiskowym Dom Samopomocy (kwota dotacji 8.763 zł, czas realizacji – grudzień 2020 r.).

(nmm)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze