Utrudnienia na drodze krajowej nr 88 potrwają przez 12 dni. Jezdnia miejscami zostanie zawężona

fot. scr. Google Maps

Od poniedziałku na DK 88 szykują się utrudnienia, które mają potrwać przez 12 dni. W tym czasie jezdnia zostanie miejscami zawężona. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie tymczasowe.

O przejściowych niedogodnościach poinformował Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Firma PORR S.A., informuje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wycinką drzew i przygotowaniem terenu prac oraz robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 147 od dnia 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. oraz wprowadzeniu na ten okres miejscowego zawężenia jezdni drogi krajowej DK88 w lokalizacjach km 23+500 do km 24+050 oraz od km 26+350 do km 28+500 według tymczasowej organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym projektem – przekazało MZDiII.


Miejsca, w których wystąpią utrudnienia zostały oznaczone na mapie. (kliknij grafikę, żeby powiększyć)

Utrudnienia drogowe wystąpią w związku z realizacją robót budowlanych dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr 132, 188, 147 oraz 180″ w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”.

(żms)/MZDiII Zabrze
fot. scr. google maps