Utrudnienia drogowe na granicy Zabrza i Gliwic. Tramwaje Śląskie modernizują torowisko

fot. ZDM w Gliwicach

AKTUALIZACJA (12/02/2021): Ze względu na warunki atmosferyczne, prace drogowo – tramwajowe, które od najbliższego poniedziałku – 15 lutego miały być prowadzone na skrzyżowaniu ulic: Knurowskiej, Chorzowskiej i Wolności, nie rozpoczną się. W chwili obecnej wykonawca, nie jest w stanie zadeklarować terminu, w którym będzie mógł przystąpić do prac. Przekazany on zostanie z wyprzedzeniem, odrębnym komunikatem – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.


Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach uprzedza o utrudnieniach drogowych jakie mają rozpocząć się w poniedziałek, 15 lutego, a związane są z pracami na torowisku tramwajowym. Wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na ulicach Knurowskiej, Chorzowskiej i Wolności.

Na czas prac zamknięty zostanie wlot ul. Knurowskiej w kierunku Gliwice-Sośnica. Na pasie – wyjeździe z ul. Knurowskiej w ul. Chorzowską, ul. Wolności i w kierunku DK88, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – informuje Jadwiga Stiborska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.


Jak deklaruje wykonawca, prace a tym samym zmiany w organizacji ruchu, powinny zakończyć się do 24 lutego. Jednak ze względu na sytuację pogodową termin ten może ulec zmianie – uprzedza Stiborska.

Zapowiadane utrudnienia związane są z realizacją zadania pn. „Przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza”.

Roboty realizowane są etapami. Do połowy maja 2021 roku zmodernizowane zostanie torowisko wraz z przejazdami i przejściami dla pieszych, przebudowane zostaną chodniki i platformy przystankowe, wybudowana kanalizacja deszczowa i odwodnienie torowiska oraz przebudowane zostaną instalacje podziemne – gazowe i telekomunikacyjne.

Torowisko klasyczne ułożone zostanie na podkładach strunobetonowych ze sprężystym montażem szyn, zaś na przejazdach torowo-drogowych i przejściach dla pieszych zastosowane zostaną prefabrykowane płyty betonowe, a szyny zamontowane zostaną z wykorzystaniem elastycznych materiałów zalewowych.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez krakowską firmę Tor-Krak Sp. z o.o. wynosi niemal 3,656 mln zł netto.

Zadanie jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE na lata 2014-2020.

(żms)/ZDM w Gliwicach, Tramwaje Śląskie S.A.
fot. ZDM w Gliwicach