Trwa remont wieży ciśnień przy ulicy Zamoyskiego. Na jakim etapie są prace w obiekcie?


Nieprzerwanie realizowane są roboty związane z remontem budynku wieży ciśnień przy ulicy Zamoyskiego w Zabrzu. Obiekt ma być gotowy pod koniec kwietnia 2021 roku.

Projekt obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, wykonanie edukacyjno-naukowej wystawy pn. CARBONEUM. Budynek i jego otoczenie zostaną zagospodarowane i przywrócone lokalnej społeczności. W oparciu o infrastrukturę wieży planuje się realizację działań skierowanych do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo po osoby starsze. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca szeroko pojętemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i jego mieszkańców.

Prace związane z remontem budynku wieży i wykonaniem zagospodarowania terenu rozpoczęto w sierpniu 2018 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. oraz AZI-BUD Spółka z o.o. z Będzina.

Po opracowaniu dokumentacji, firma otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę w kwietniu 2019 roku i przystąpiła do realizacji prac, które trwają do chwili obecnej.


W ramach umowy wykonano dotychczas m.in.: wszystkie roboty żelbetowe, montaż szklenia, konstrukcji stalowej, stolarki okiennej, ocieplenie ścian, konstrukcję drewnianą wraz z pokryciem dachu kopuły zbiornika, montaż windy.

Stan zaawansowania robót budowlanych na koniec czerwca 2020 wynosi około 57% zakresu projektu. Planowane zakończenie prac – IV kw. 2020. Wartość kontraktu: 21,6 mln zł netto.

Remont budowli to nie wszystko. 24 czerwca podpisano umowę z firmą Adventure Ekspozycje Sp. z o.o. na wykonanie interaktywnej wystawy pn. CARBONEUM, która zlokalizowana będzie w kopule wieży. Wystawa obejmować będzie strefy tematyczne takie jak: występowanie węgla, węgiel i człowiek, zastosowanie węgla, laboratorium, obieg węgla w przyrodzie. Termin wykonania wystawy: luty 2021.

Ostatnim etapem prac w obiekcie, będzie zakup niezbędnego wyposażenia.

(żms)/UM Zabrze
wid., scr. UM Zabrze (YT)