Trwa budowa sieci ciepłowniczej dla Rokitnicy i Helenki. Postęp prac jest już widoczny

Trwają prace na największej inwestycji ZPEC Sp. z o.o. „Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Postęp robót jest już widoczny.

Jak dotąd wybudowane zostało 3,472 km sieci. Do 3 listopada br. zrealizowano około 40% zaplanowanych robót. Inwestycja jest prowadzona od września 2020 r., a zakończenie prac zgodnie z harmonogramem przypada na czwarty kwartał 2023 roku. Do teraz wydatkowano ponad 13 mln zł.

Przypomnijmy, że projekt polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W ramach inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.


Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

(żms)/UM Zabrze