Time4Bus to nowe narzędzie ZTM. „Wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany i zdalny”

ZTM opracował narzędzie, które ułatwia zarządzanie infrastrukturą przystankową. To dobra informacja przede wszystkim dla pasażerów, bo dzięki nowatorskiemu programowi dbałość o przystanki komunikacji miejskiej i aktualizacja znajdujących się na nich rozkładów jazdy stają się o wiele łatwiejsze.

Wśród zalet: przyspieszenie pracy i ograniczenie kosztów.

Nowoczesny program ułatwia zarządzanie infrastrukturą przystankową. Dzięki niemu pracownicy ZTM mogą zewnętrznym służbom terenowym szybko i zdalnie zlecać zadania związane z przystankami komunikacji miejskiej, a później kontrolować ich wykonanie. Chodzi m.in. o takie prace jak wywieszenie nowych rozkładów jazdy, zweryfikowanie stanu i estetyki elementów przystanków komunikacji miejskiej, wstawienie szyby w wiacie, czy też naklejenie nalepki z QR kodem.

Dzięki temu, że wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany, zdalny i bez użycia dodatkowych narzędzi, to planowanie i realizacja prac odbywają się szybciej.

Dodatkowo, ograniczane są koszty. – Nasi pracownicy z poziomu biurka i w bardziej efektywny sposób mogą przypisywać wykonanie konkretnych prac do wybranych przystanków. Następnie, również szybko i zdalnie, mogą to wszystko skontrolować. Dla pasażerów oznacza to np. zminimalizowanie ryzyka braku aktualnego rozkładu jazdy na przystanku lub szybszy czas naprawy wiaty. Dla nas i dla gmin są to natomiast oszczędności finansowe – mówi zastępca dyrektora ZTM ds. administracyjnych Krzysztof Dzierwa.

Poza zarządzaniem pracą dotyczącą infrastruktury przystankowej, program umożliwia kompleksowe przygotowywanie raportów z podziałem na gminy, czy też na prace wykonane, niewykonane i wykonane nieprawidłowo. Ponadto, oprogramowanie przyspiesza przepływ dokumentów, umożliwia generowanie podsumowań obejmujących m.in. terminowość zrealizowanych prac oraz ułatwia prowadzenie ewidencji zadań.

Milowy krok i korzyści dla pasażerów

Opracowanie programu to dla ZTM ważny krok na drodze usprawniania procesów związanych z utrzymaniem przystanków oraz zapewnianiem na nich aktualnych informacji. Wynika to z kilku powodów, ale jednym z najważniejszych z nich jest skala działalności organizatora komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że ZTM obsługuje rekordowe w skali kraju ok. 7 tys. stanowisk w 57 gminach, na obszarze których w 2022 r. trzeba było wymienić 80 tys. rozkładów jazdy.

Dysponowanie nowatorskim narzędziem, które automatyzuje zarządzanie tak rozległą infrastrukturą, jest nie tylko udogodnieniem dla pracowników ZTM, ale i przysporzy korzyści pasażerom.

Narzędzie usprawnia wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem przystanków. Dzięki automatyzacji wszystkie procesy zostały połączone, a wykonanie jednej czynności powoduje aktualizację innych baz danych. Tym samym nie potrzebujemy tyle czasu na wprowadzanie informacji do wielu plików i systemów. Dodatkowo, system pozwala śledzić i akceptować postępy prac przy infrastrukturze przystankowej w czasie rzeczywistym – mówi Krzysztof Dzierwa. – Korzyści z wdrożenia u nas tego nowatorskiego rozwiązania odczują podróżni. Będziemy mogli szybciej interweniować np. w przypadku zniszczenia wiaty lub konieczności uzupełnienia aktualnych rozkładów jazdy – podaje przykłady Krzysztof Dzierwa.

Program został opracowany przez ZTM we współpracy z firmą Genesis Mobo. Jego nazwa to Time4Bus.

mat. ZTM