Tężnie solankowe mają być gotowe jeszcze przed wakacjami. Zawarto umowę z wykonawcą prac

Spośród blisko 2,5 tysiąca polskich gmin Zabrze znalazło się w gronie 29 jednostek samorządu terytorialnego, które pozyskały środki z funduszy norweskich. To około 15 milionów złotych, z których blisko 1,5 miliona zł przeznaczone zostanie na wybudowanie 2 tężni solankowych.

W czwartek, 29 września, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisane zostały umowy na budowę tężni solankowych w dwóch dzielnicach: Kończyce i Maciejów. Łączna wartość inwestycji wynosi niespełna 1,4 mln zł. Realizacja zadania zakończona zostanie w terminie do 8 miesięcy od podpisania umów, czyli do końca maja 2023 r.

W czwartkowej konferencji prasowej udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, projektant Programu Funkcjonalno-Użytkowego Mirosław Barcik, właściciel firmy AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego Marek Środa oraz projektant Antoni Duźniak.

Zakres prac: budowa dwóch tężni o konstrukcji drewnianej wiaty (altany) bez ścian, zadaszonych dachem wielospadowym z podniesioną centralną częścią dachu (realizacja sygnaturki doświetlającej):

 • tężnia przy ul. Dorotki, na terenie DOK Kończyce, o rzucie regularnego sześcioboku wpisanego w okrąg o średnicy 11 m,
 • tężnia przy ul. Kondratowicza, w pobliżu Orlika Maciejów, o rzucie regularnego ośmioboku wpisanego w okrąg o średnicy 11m. Posadowienie tężni oraz rdzenia tarninowego na płycie fundamentowej.
 • Każda tężnia wyposażona zostanie w:

  • stojaki na rowery,
  • zbiornik podziemny na solankę z urządzeniem do mieszania solanki,
  • instalację solankową służącą do rozprowadzania solanki: automatyka i sterownia dozująca solankę oraz pompa z wyłącznikiem pływakowym,
  • studnię techniczną (komora techniczna) podziemną z zapewnieniem dostępu,
  • kolumnę tarninową (rdzeń tarninowy),
  • elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
  • oświetlenie o źródłach światła LED RGB-W (zakłada się dynamiczną zmienność kolorów na zasadzie koloroterapii),
  • słup z panelem fotowoltaicznym oraz akumulatorem (podstawowe zasilanie tężni) oraz instalację zasilającą pomocniczą (podłączenie pod istniejącą instalację wewnętrzną) – całość w postaci instalacji elektrycznej hybrydowej,
  • czujnik zbliżeniowy zintegrowany z instalacją solankową – uruchamiający instalację w czasie pobytu ludzi w obszarze tężni i unieruchamiający ją w przypadku braku użytkowników oraz w porze nocnej,
  • czujnik zmierzchowy i wyłącznik czasowy zintegrowany z instalacją oświetleniową – uruchamiający instalację oświetleniową po zmierzchu i wyłączającą ją poza godzinami użytkowania,
  • tablicę z regulaminem korzystania z tężni (tablica typowa systemowa o charakterze i kolorystyce nawiązującej do wiaty tężni).

  W drodze przetargu publicznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” wybrany został wykonawca: AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ Sp. z o. o. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” oraz w 15% ze środków z budżetu państwa.

  (żms)/UM Zabrze
  fot. UM Zabrze