Test syren alarmowych już w najbliższą niedzielę. Upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, zostanie przeprowadzony w najbliższą niedzielę, 1 sierpnia, o godzinie 17:00.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zależnie od sposobu organizacji systemu w danej lokalizacji.

Wycie syreny upamiętni jednocześnie 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Test przeprowadzany jest na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).


(żms)/ŚUW
fot. px