Teren KWK Makoszowy zostanie zrewitalizowany. Powstanie nowa strefa ekonomiczna?

fot. M. Popardowski/Wikipedia

Teren po likwidowanej kopalni Makoszowy przeznaczono do rewitalizacji. W przyszłości ma generować miejsca pracy, a także służyć miastu i mieszkańcom. Prezydent Zabrza liczy, że w tym procesie miasto zostanie wsparte przez stronę rządową.

Jak przekazuje magistrat, w poniedziałek w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisane zostało porozumienie, dotyczące zagospodarowania terenu byłej KWK Makoszowy i koksowni Makoszowy, pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń – reprezentowaną przez prezesa zarządu Janusza Gałkowskiego, Jastrzębską Spółką Węglową Koks – reprezentowaną przez p.o. prezesa zarządu Iwonę Gajdzik-Szot, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – reprezentowaną przez prezesa zarządu dr. Janusza Michałka oraz Miasto Zabrze – reprezentowane przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik.

To ważne, aby teren po KWK Makoszowy o powierzchni blisko 70 ha służył miastu i jego mieszkańcom – generując miejsca pracy, jak również tworząc nową przestrzeń społeczną. Dlatego powołałam specjalny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele właścicieli terenu – SRK i JSW Koks, KSSE oraz miasta. Prace merytorycznie koordynował prof. dr hab. inż. Marian Turek – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.


Przed nami długa droga, a sam projekt jest niezwykle trudny i ambitny. Jednak patrząc na sukces w przygotowanej przez nas strefie ekonomicznej w Mikulczycach, która zapełniona jest już w blisko 90 proc., wierzę że przy wsparciu rządu oraz miasta jesteśmy w skutecznie podjąć to wielkie wyzwanie

– dodaje prezydent Zabrza.

Koncepcja obejmuje opis aktualnego stanu terenów oraz zarys możliwych kierunków działań zmierzających do ich rewitalizacji. Dokument stanowi początek procesu zmierzającego do przekształcenia terenów, na których funkcjonowały kiedyś zakłady przemysłowe, a także budynków i obiektów, które pozostały po ich zamknięciu, dla potrzeb nowych użytkowników.

Podstawą działań była umowa z 10 czerwca ub. r., zawarta między ww. partnerami, a mająca na celu nawiązanie „współpracy w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Miasta Zabrze w rejonie ulicy Makoszowskiej”. Efektem końcowym tej umowy jest podpisany w poniedziałek dokument.

(oprac. żms)/UM Zabrze
fot. M. Popardowski/Wikipedia, UM Zabrze