Tarcza antykryzysowa ZPWiK. Na wniosek odbiorcy zawieszona zostanie windykacja należności

fot. px

Prezydent miasta, we współpracy z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, wypracowała “Tarczę antykryzysową ZPWIK”. Jej postanowienia dotyczą indywidualnych użytkowników sieci, jak również firm.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało zawiesić lub ograniczyć działalność, nieuniknione są zwolnienia, a co za tym idzie utrata dochodu mieszkańców. W okresie kryzysu zarówno osoby w trudnej sytuacji, jak również firmy mogą skorzystać z przygotowanych form pomocy.

Założenia dotyczące osób fizycznych:
– Rozłożenie płatności na 3 raty (na wniosek Odbiorcy);
– Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 (dla osób dokonujących wpłat w Kasie);
– Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.;
– Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek Odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
– Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek Odbiorcy;
– Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do Odbiorcy;
– Nieodpłatne przywrócenie dopływu wody na wniosek Odbiorcy.


Założenia dot. pomocy dla podmiotów gospodarczych, dla przedsiębiorców (mikro, małe i średnie firmy) oraz dla samorządowych i prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:

Warunki:
👉 gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
👉 gdy przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

– Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r.;
– Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.;
– Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek Odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
– Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek Odbiorcy;
– Nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy na wniosek Odbiorcy;
– Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do Odbiorcy;
– Nieodpłatne przywrócenie dostawy wody na wniosek Odbiorcy;
– Czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK sp. z o.o.;
– Gotowości nieodpłatnego wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (ozonowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym). O takiej możliwości zostało powiadomione CZK w UM Zabrze i ZPWiK jest w stanie wspomóc te działania w każdej chwili.

(nmm)/Małgorzata Mańka Szulik/fb
fot. px