Stara gazownia zyskała nowe życie. Funkcjonuje tu teraz Centrum Usług Społecznych

Na zabytkowym osiedlu Zandka miasto przeprowadziło gruntowny remont budynku z drugiej połowy XIX wieku. W odnowionym obiekcie funkcjonuje aktualnie Centrum Usług Społecznych.

Budynek przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu przez wiele lat służył jako gazownia. Od czasu, kiedy ją zamknięto w latach 70. XX w., nieruchomość niszczała.

W celu uratowania cennego zabytku, miasto pozyskało środki na jego rewitalizację. Warta ponad 14 mln zł inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w wysokości niemalże 10 mln zł oraz krajowych w wysokości niespełna miliona złotych. Około 3,5 mln zł stanowił natomiast wkład własny z budżetu Zabrza.


Celem projektu było utworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Kompleksowa oferta wsparcia objęła utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu wspierania osób starszych i niepełnoletnich (klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia), osób z niepełnosprawnością, Zespołu Pieczy Zastępczej, Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka oraz punktu porad prawnych.

Przebudowa zabytkowego obiektu objęła kompleksowy remont budynku wraz z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, termomodernizację, dobudowę segmentu sanitarnego i roboty wykończeniowe. W budynki wymieniono też instalacje wewnętrzne, wykonano przyłącze mediów oraz zagospodarowano teren przyległy poprzez wykonanie parkingów i murów oporowych. Wokół budynku uporządkowano i nasadzono także zieleń.

Obiekt zrewitalizowany został z dbałością o szczegóły architektoniczne. Jego industrialny charakter został niezmieniony m.in. dzięki zachowaniu konstrukcji starej suwnicy.

Jednocześnie budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez stworzenie dwóch stref wejściowych z podjazdami dla osób niepełnosprawnych, montaż nowoczesnej windy wewnątrz budynku oraz dostosowanie toalet.

W budynku powstała m.in. mała sala gimnastyczna dla seniorów, która wyposażona została w drabinki, materace gimnastyczne, rowery stacjonarne i bieżnię elektryczną oraz pracownia komputerowa.

Od 1 stycznia 2020 roku Zabrze realizuje dwa projekty społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ZIT 9.1.1 „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka”, który dedykowany jest społeczności dzielnicy oraz ZIT 9.2.1 „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, który dotyczy pieczy zastępczej, Klubu Seniora, asystentury rodzinnej, świetlic środowiskowych oraz asystentury osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Działania te będą kontynuowane teraz w zrewitalizowanym budynku „Starej Gazowni”.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze