Spacerując w rejonie hałdy znalazł niewybuchy. Do przyjazdu saperów pocisków pilnowali policjanci


W rejonie hałdy przy osiedlu Guido w poniedziałek przed południem znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia saperów obszar, na którym znajdowały się pociski, był zabezpieczany przez policjantów.

We wtorek rano pociski zostały zabrane przez saperów.

Znalezione niewybuchy to pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Pociski znalezione zostały przez mieszkańca Zabrza, który spacerował w rejonie hałdy. Pociski znajdowały się z dala od zabudowań mieszkalnych i były otoczone wałem ziemnym, dlatego ewakuacja mieszkańców nie była konieczna. Do czasu wywiezienia pocisków, miejsce zdarzenia zabezpieczali zabrzańscy policjanci – przekazuje sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik prasowy KMP Zabrze.


Policja przypomina, że w przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu należy zachować dużą ostrożność.

Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać.

Natychmiast należy powiadomić odpowiedni organ, korzystając z numeru alarmowego 112. Zawiadamiając, należy podać miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym. Numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko. Uzyskać potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia – radzi Bijok.

(nmm/KMP Zabrze)
fot. KMP Zabrze