Ruszyło głosowanie na propozycje zgłoszone do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego


Jeszcze w tym miesiącu dowiemy się, które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego zostaną zrealizowane. Do podziału czeka ponad 5 mln zł. Głosowanie potrwa dwa tygodnie – od 3 do 17 października.

Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na siedem projektów ogólnomiejskich, w tym m.in. na pumptruck, sztuczne boisko na obiektach Walki Makoszowy czy „Strefę Wypoczynku” oraz 62 projekty dzielnicowe, wśród których znajdziemy m.in. place zabaw, place treningowe, boiska czy wybiegi dla psów.

Celem głosowania, które rozpoczęło się w naszym mieście 3 października, będzie wybór projektów, które następnie zostaną zrealizowane w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.


Żeby zagłosować elektronicznie należy wejść na stronę (pod linkiem).

Dostępne będą również punkty stacjonarne, w których będzie można głosować elektronicznie (zostanie tam udostępniony komputer, lista punktów wraz z godzinami otwarcia znajduje się tutaj) oraz punkty, gdzie będzie można oddać głos poprzez papierową kartę do głosowania (lista punktów tutaj).

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec będzie musiał podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania w Zabrzu, dzielnicę zamieszkania, datę urodzenia) oraz złożyć oświadczenie o zgodzie na procedowanie zgodnie z regulaminem. W przypadku głosowania drogą elektroniczną będzie potrzebował dodatkowo albo adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu komórkowego, które zostaną wykorzystane do potwierdzenia oddawanego głosu.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Zabrza. Nie ma znaczenia posiadanie lub nie zameldowania stałego lub czasowego w Zabrzu. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą głosować posiadając zgodę opiekuna prawnego (rodzica).

W trakcie głosowania można wskazać maksymalnie dwa projekty: jeden z listy ogólnomiejskiej oraz jeden z listy dzielnicowej.

(żms)/UM Zabrze
fot. px