Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego. Powalcz o kasę dla swojej dzielnicy

Największymi beneficjentami pierwszej odsłony budżetu obywatelskiego byli gimnazjaliści z Rokitnicy, którzy wywalczyli budowę Orlika. Tym razem do podziału jest więcej pieniędzy, bo aż 4 miliony złotych. Projekty już można zgłaszać. Zainteresowanie jest ogromne!

Wnioski można składać do 29 lipca. Im szybciej, to się stanie, tym większe szanse powodzenia. Zadania ujęte w budżecie zostaną zrealizowane już w przyszłym roku. Głosowanie nad projektami przeprowadzone zostanie między 28 września, a 8 października. W drugiej edycji z trzech do czterech milionów złotych wzrosła pula pieniędzy oddanych do dyspozycji mieszkańcom. Zmieniono także zasady podziału tych środków. Wprowadzono podział na dzielnice duże i małe. Za punkt odniesienia przyjęto liczbę mieszkańców. Do dużych dzielnic, gdzie mieszka powyżej 5 tys. osób zaliczono: Centrum Południe, Centrum Północ, Zaborze Północ, Rokitnica, Biskupice, Helenka, Guido, os. Kotarbińskiego. Poniżej tego progu sklasyfikowano dzielnice małe: os. Mikołaja Kopernika, Zaborze Południe, Maciejów, Zandka, Grzybowice, Kończyce, Pawłów, Makoszowy, os. Młodego Górnika. Według tego kryterium, podzielono także pulę budżetu. Duże dzielnice dostaną 2,7 mln zł. Do małych trafi 1,3 mln zł. Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, powinny służyć podniesieniu jakości życia w dzielnicach. O konkretach decydują już sami mieszkańcy. Wśród 13 projektów, skierowanych do realizacji w ramach pierwszej edycji zabrzańskiego budżetu obywatelskiego znalazły się, m.in. plac zabaw, siłownia pod chmurką, boiska sportowe oraz oświetlenie chodnika.

W porównaniu z pierwszą edycją nie uległa zmianie procedura zgłaszania, głosowania i wyboru najlepszych projektów. Pod każdym wnioskiem należy zebrać co najmniej 15 podpisów. W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy. Ważne jest także kryterium wieku. Osoby zgłaszające i popierające projekt, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków muszą mieć ukończone 16 lat. To samo dotyczy procedury głosowania.


Przedmiotem wniosku może być projekt inwestycyjny lub remontowy o wartości co najmniej 3,5 tys. zł netto. Koszt zadania nie może przekraczać pół miliona złotych. Przygotowanie wstępnego kosztorysu jest jednym z warunków poprawności wniosku. Należy też sprawdzić, czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Właściciel musi się na to zgodzić.

Mieszkaniec może wypełnić interaktywny formularz na stronie um.zabrze.pl. w dziale budżet partycypacyjny. Ze strony Urzędu Miejskiego można także wydrukować elektroniczną wersję wniosku. Druki formularzy są również dostępne w Urzędzie Miejskim. Wersja papierowa, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ?budżet partycypacyjny” musi trafić do Urzędu. List należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

Wnioski można także dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta w Centrum Handlowym M1 przy ul. Szkubacza 1, Punktu Obsługi Klienta przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego, ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286. Złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie w Urzędzie Miejskim. Te, które przejdą pozytywną weryfikację, trafią pod głosowanie. Ich listę poznamy 16 września.

Pierwsza edycja zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W sumie wpłynęło aż 146 wniosków. Nie wszystkie spełniły kryteria formalne. Ostatecznie, pod ocenę zabrzan poddano 108 wniosków, na które głosowało prawie 31 tys. osób, czyli 17,3 proc. mieszkańców. To jedna z najwyższych frekwencji w kraju, wśród miast realizujących budżety obywatelskie.

(TK)