Rozpoczyna się remont ulicy 11 listopada w Zabrzu. Prace będą prowadzone etapami

Rozpoczyna się remont ulicy 11 Listopada w Zabrzu. Od wtorku, 30 stycznia, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która w pierwszym etapie polegać będzie na wyłączeniu z ruchu pieszego fragmentów chodnika.

Podczas robót ruch pieszych będzie przekierowany na chodnik po stronie przeciwnej drogi. Prace będą prowadzone etapami do 31 maja.

Inwestycja jest efektem zawartej w połowie listopada ub. roku umowy z firmą Drogopol sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy, to blisko trzy miliony złotych z czego połowa zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Dróg.

Zadanie obejmuje: wymianę warstw bitumicznych, naprawę nawierzchni chodników i zjazdów, wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży, remont studni kanalizacji deszczowej, usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót oraz nasadzenia zastępcze drzew, a także wymianę oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze (Paweł JaNic Janicki)