Rozpoczęła się rewitalizacja dwóch budynków w zespole zabudowań dawnej kopalni „Ludwik”

Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie w dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, wchodzących w skład zabudowy dawnej kopalni „Ludwik” przy ul. Hagera 43. Chodzi o budynek, w którym mieściła się przed laty szatnia i łaźnia z przewiązką oraz halę warsztatu ślusarskiego z kuźnią.

Zadanie, które koordynuje Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zabrzu, jest dotowane z budżetu Miasta Zabrze.

Zespół dawnej kopalni „Ludwik” składa się z zabudowy dawnego zakładu górniczego. Jego początki sięgają lat 50. XIX wieku, a do eksploatacji pokładów górniczych przystąpiono w 1873 roku. Rozbudowa kopalni obejmująca kompleks powierzchni trwała od lat 70. XIX wieku. Największa modernizacja zakładu była przeprowadzona na początku XX wieku.

Zespół zabudowań pochodzący z lat 1910–1918 utworzył najbardziej charakterystyczną część kopalni „Ludwik”, wyraźnie wyróżniającą się pod względem architektonicznym.

Obejmuje on następujące budynki: cechownię-łaźnie-szatni, biurowiec, łaźnię i szatnię, maszynownię szybu „Konrad” i halę warsztatu ślusarskiego z kuźnią. Wydobycie w kopalni „Ludwik” trwało do 1991 roku, kiedy to po zasypaniu głównych szybów, została wyłączona z eksploatacji.

W 1992 roku większa część zespołu dawnej kopalni „Ludwik” została wydzierżawiona Przedsiębiorstwu Górniczemu DEMEX sp. z o.o., które od 1999 roku jest właścicielem tej nieruchomości i użytkownikiem wieczystym gruntu. Od tego czasu Spółka starannie przeprowadza rewitalizację całego Kompleksu: zachowując niepowtarzalny charakter dawnej przemysłowej architektury modernizuje i adaptuje go do nowych współczesnych funkcji. I tak, gdy kiedyś był tu zakład wydobywczy, tak dzisiaj jest to miejsce tętniące przedsiębiorczością.

W 2006 roku, decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zespół zabudowy Kopalni „Ludwik” został wpisany do rejestru zabytków „A” województwa śląskiego – pod numerem A/204/06.

Od 2008 roku „Kompleks Markowni”, dzierżawiony jest przez Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. W budynku znajdują się dwie sale: koncertowa oraz odbioru sztuki, każda o powierzchni ok 450 m² w których odbywają się imprezy (koncerty, wykłady, imprezy taneczne, itp.).

Budynki dawnej kopalni stanowią świadectwo minionej epoki ilustrując walory architektury przemysłowej z początku XX wieku. Kompleks „Ludwik” wpisuje się w grupę zabytków Zabrza związanych z górnictwem, których zachowanie ma wartość historyczną i artystyczną.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze