Rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta. Umowa z wykonawcą robót podpisana


Miasto wybrało wykonawcę realizacji II etapu modernizacji ulicy Piłsudskiego. Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROGOPOL-ZW” podpisana została w zabrzańskim Ratuszu we wtorek, 17 grudnia.

Firma wybuduje rondo w miejscu skrzyżowania ulic: Roosevelta i Piłsudskiego. Projekt przewiduje także przebudowę i budowę: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. Wartość umowy wynosi blisko 8 mln zł.

Tego samego dnia podpisano także umowę na doświetlenie sześciu przejść dla pieszych w ciągu ul. 3-go Maja.

Miejsca te znajdują się na wysokości ulic: Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej i Roosevelta. Koszt inwestycji wynosi ponad 192 tys. zł.


Przypomnijmy, że na realizację etapu I i II modernizacji ul. Piłsudskiego oraz doświetlenie przejść dla pieszych miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę ponad 11 mln zł.

Warto podkreślić, że w mijającym roku Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Komunalnej w Zabrzu przeprowadził inwestycje drogowe za około 32 mln zł. Najważniejszym zakończonym projektem był pierwszy etap przebudowy ulicy Piłsudskiego od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego, który kosztował 8,2 mln zł.

Istotne dla mieszkańców Słonecznej Doliny było utworzenie za łączną kwotę blisko 9 mln zł trzech nowych ulic: Lawendowej (3,6 mln zł), Jowisza (2,93 mln zł) oraz Neptuna (2,1 mln zł).

Wymieniając przeprowadzone w 2019 roku inwestycje drogowe warto wspomnieć także o: rewitalizacji Kwartału Sztuki (3,67 mln zł), przebudowie wiaduktu w ciągu DK 88 nad ulicą Hagera (4,26 mln zł), budowie ekranów akustycznych wzdłuż DK 88 (1,7 mln zł), czy też rozbudowie ulicy Handlowej – część północna (971 tys. zł).

Zaplanowane na 2020 rok wydatki związane z infrastrukturą drogową wynoszą 37 mln zł.

Najważniejsze spośród planowanych inwestycji, to: przebudowa ulicy Piłsudskiego – etap II, budowa ulicy Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina, przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka, a także budowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Grzybowicach, Pawłowie, Maciejowie oraz na osiedlu Kotarbińskiego (budowa przedłużenia ul. Korfantego na odcinku od skrzyżowania, budowa ulicy Nowo – Hagera, budowa ulicy Nowo – Goduli).

W 2020 roku przeprowadzone zostaną także prace projektowe nad przedłużeniem ulicy Piłsudskiego (III etap projektu).

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze