Rewitalizacja dzielnicy Zandka będzie kontynuowana. Pochłonie łącznie ponad 60 mln złotych

fot. UM Zabrze

W zabytkowej dzielnicy Zabrza – Zandka zachodzą duże zmiany, a to jeszcze nie koniec. W ciągu najbliższych kilku lat zostaną tu zrealizowane projekty warte łącznie ponad 60 mln zł.

Za nami modernizacja pierwszych obiektów – dawny blask przywrócono Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 16 przy ul. Cmentarnej oraz budynkowi „Starej Gazowni” przy ul. Stalmacha 7, gdzie funkcjonować będzie Centrum Usług Społecznych. Obecnie dobiegają końca prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6.

W 2021 prace rewitalizacyjne w dzielnicy Zandka będą kontynuowane. Do 2023 r. powinna zostać ukończona termomodernizacja i wymiana systemu ogrzewania w budynkach przy ul. Tomeczka o numerach: 2, 8, 10, 12, 14 i 16.

Działania zaplanowane na najbliższe lata obejmować będą zarówno zadania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów zielonych, jak również obszaru tzw. rewitalizacji społecznej. Pozyskane przez Zabrze dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych są na poziomie ok. 85 proc. Koszt wszystkich projektów rewitalizacyjnych planowanych w dzielnicy Zandka wynosi ponad 64 mln zł.


Rewitalizacja zabytkowej dzielnicy Zandka to proces, który w Zabrzu realizowany jest konsekwentnie od wielu lat. W 2008 r. Miasto przeprowadziło pionierski w skali kraju wykup mieszkań tzw. „pohutniczych”. Za kwotę około 21 mln zł wykupiło 83 w większości prawie stuletnich budynków – z 944 mieszkaniami i 27 lokalami użytkowymi. W efekcie mieszkańcy zyskali przewidywalnego zarządcę.

Obecnie w dzielnicy prowadzone są szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne. Etap diagnostyczny rozpoczął się od badań socjologicznych, których wyniki opracowano w ramach publikacji „Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich”.

Prowadzono również szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Wskazane przez mieszkańców scenariusze działań są teraz konsekwentnie realizowane.

W ramach rewitalizacji dzielnicy Zandka realizowane są różne programy, w tym m.in.: projekt „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych”. Jego celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację zabytkowego budynku dawnej gazowni w dzielnicy Zandka przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu, na potrzeby utworzenia CUS.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze