Remonty dwóch ulic w Zabrzu zostały zakończone. Inwestycje z rządowym dofinansowaniem

Dwie remontowane w ostatnim czasie zabrzańskie ulice przeszły już odbiory. Chodzi o ul. 11 listopada i ul. Chłopską. Inwestycje pochłonęły łącznie ok. 8 mln zł.

Zakończyły się prace w ramach zadania pn.: „Remont ulicy 11-go Listopada w Zabrzu”. Wymieniona została m.in.: warstwa bitumiczna, naprawiono chodniki i zjazdy do posesji. Drogowcy wymienili także uszkodzone krawężniki i obrzeża oraz studzienki kanalizacji deszczowej. Usunięte zostały drzewa, które kolidowały z realizacją robót, a w ich miejsce nasadzono nowe.

Wykonawcą robót budowlanych był DROGOPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach, a wartość prac to blisko 3 mln zł (2,85 mln zł). Miasto pozyskało dofinansowanie do realizacji tego przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,43 mln zł.

Zakończona została również przebudowa ulicy Chłopskiej. Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Chłopskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, chodnikiem i miejscami postojowymi oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych.

Wartość wykonanych robót to ponad 5,14 mln zł, a blisko 2,6 mln zł pozyskano na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

(żms)/UM Zabrze