Remont Teatru Nowego w Zabrzu dobiega końca. Jakie zmiany zaszły w obiekcie?

Dobiega końca kompleksowy remont Teatru Nowego w Zabrzu, który rozpoczął się latem ub. roku. Efekt prac powinien zadowolić odwiedzających tetr widzów, ale i jego pracowników. Dzięki inwestycji poprawi się komfort korzystania z obiektu.

Dobudowano od strony północnej część pomagającą tworzyć nowe dekoracje – są to pomieszczenia techniczne; usprawniono komunikację pomiędzy pomieszczeniami technicznymi, przygotowaniem dekoracji, a sceną montując specjalny, funkcjonalny podnośnik, a w nowej – dobudowanej części teatru – znalazły się pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla aktorów, pomieszczenia charakteryzatorni oraz pomieszczenia socjalne. Poprawiono też drogi ewakuacyjne z balkonu teatru, wykonano nowe instalacje bezpieczeństwa przeciwpożarowego; przywrócono funkcjonalność balkonu – zamontowano nowy podest, wykładzinę, fotele i balustrady.

Wszystkie prace w obiekcie nadzorował wojewódzki konserwator zabytków. Na chwilę obecną pozostały już tylko drobne kosmetyczne poprawki oraz malowanie w części zabytkowej teatru. Prace powinny się zakończyć na przełomie stycznia i lutego br.

Na realizację projektu pn.: “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” miasto Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln 332 tys. zł. Projekt przewidywał m.in. dobudowę trzykondygnacyjnej bryły, Małej Sceny z widownią na 80 osób oraz udostępnienie widzom balkonu widowni.


Teatr Nowy istnieje od 62 lat

Teatr Nowy w Zabrzu założony został w 1959 roku. Od początku odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną. W trakcie ostatnich 62. lat przygotował ponad 220 premier, w tym premiery autorów śląskich (m.in. Albina Siekierskiego, Stanisława Bieniasza, Stanisława Piskora).

W zabrzańskim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami – regionalną nagrodą przyznawaną najwybitniejszym twórcom teatralnym.

Na przestrzeni 62. lat z Teatrem Nowym w Zabrzu współpracowało także wielu znanych reżyserów, scenografów i muzyków – wysoko ceniąc sobie poziom artystyczny zespołu.

W 1974 roku Teatr Nowy uhonorowany został Złotą Odznaką “Zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego”. Jako pierwszy teatr w Polsce wyróżniony został także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2000 Teatr Nowy w Zabrzu (wraz z Miastem Zabrze) jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej “Rzeczywistość przedstawiona”. Festiwal dzięki spektaklom konkursowym prezentowanym przez najlepsze zespoły teatralne z kraju przybliża społeczności regionu śląskiego (i nie tylko) najciekawsze realizacje dramatu współczesnego zarówno polskiego jak i obcego powstałego po roku 1989.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze