Remont siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego z nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego

Muzeum Górnictwa Węglowego zostało docenione przez Marszałka Województwa Śląskiego. W jego siedzibie, nakładem ponad 34 mln złotych przeprowadzono remont, za który właśnie przyznano nagrodę.

Nagrody Marszałka wręczono 10 listopada. Przyznawane są za wydarzenia muzealne, które miały miejsce na terenie województwa śląskiego w roku poprzedzającym daną edycję. Na aktualną edycję konkursu wpłynęło w sumie 35 zgłoszeń z 15 muzeów z terenu województwa śląskiego.

Nagrodę główną w kategorii „Dokonania z zakresu konserwacji” wręczono Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie „Obiekt 3 Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu – Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, czyli za kompleksowy remont siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ze szczególnym uwzględnieniem Sali Witrażowej.

Metamorfoza, którą przeszedł gmach Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja kosztowała w sumie 34,2 mln zł, z czego 23,7 mln zł dofinansowania Miasto Zabrze pozyskało na ten cel z UE. Przypomnijmy, że kilka lat temu zabytkowy budynek ucierpiał w wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej. Dostępne będą tu przestrzenie wystawiennicze, pomieszczenia biurowe oraz pracownie konserwatorska i digitalizacji.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

(żms)/UM Zabrze
fot. Paweł JaNic Janicki/UM Zabrze