Przy ulicy Bytomskiej otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy. Wsparcie dla niepełnosprawnych

Przy ul. Bytomskiej 24 otwarta została filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Miejsce będzie służyło osobom z niepełnosprawnościami, demencją czy chorobami neurodegeneracyjnymi. W budynku powstało także Centrum Opieki Dziennej i Wytchnieniowej, które prowadzić będzie Forum „Razem”.

Rewitalizacja budynku była nie lada wyzwaniem bo obiekt przy ul. Bytomskiej 24 ma ponad 100 lat. Udało się dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Została tu zamontowana m.in. winda, która znacznie ułatwi korzystanie z budynku, a jej zakup sfinansowany został z dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zastosowano tu też m.in.: pętle indukcyjne, plan tyflograficznego oraz tabliczki informacyjne z napisami w alfabecie Braille’a.

Obiekt wyposażono także w stanowiska komputerowe, które dostosowane są do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawność sprzężona), zakupiono też słuchawki wyciszające dla osób z nadwrażliwością sensoryczną.

Gruntowny remont placówki przy ul. Bytomskiej 24 rozpoczął się w grudniu ub. r. i trwał do maja br. Dzięki przeprowadzonym tu pracom placówka odpowiadając na potrzeby mieszkańców Zabrza poszerzyła swoje usługi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzienny ośrodek wsparcia oferuje 30 miejsc. Chętni mogą z niego korzystać przez pięć dni w tygodniu, od godz. 7.30 do godz. 15.30. Zorganizowany jest także dowóz uczestników do ośrodka. Każdego dnia mają też zapewniony ciepły posiłek.

Warto docenić pracę, jaka została tu wykonana przez ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Ponad 4 miliony złotych, które przekazało na ten cel miasto, a także fundusze pochodzące z dotacji celowych, pozwoliły nam na kompleksową rewitalizację miejsca, w którym spotkaliśmy się dzisiaj. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – mówi dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu Marta Wypart-Daniel.

ŚDS oferuje: terapię ruchową (w ramach pracowni rehabilitacji ruchowej), zajęcia komputerowe oraz zajęcia kulinarne. Oczywiście na bieżąco monitorowane są potrzeby i możliwości uczestników.

Jednostka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, dzięki której zapewnia treningi samoobsługi, funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych, a także rozwijania zainteresowań własnych.

W budynku ul. Bytomskiej 24 swoją siedzibę znalazło także Centrum Opieki Dziennej i Wytchnieniowej. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W ramach oferowanych tu zajęć odbywają się treningi socjalne, opiekuńcze, umiejętności interpersonalnych oraz rehabilitacja.

W ramach opieki wytchnieniowej organizowane są tu dzienne pobyty osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające rodzinom odpoczynek, regenerację sił, realizację zawodową, zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i samorealizację.

– Całe moje życie zawodowe poświęciłem właśnie na rozwój Sieci Wsparcia Społecznego. Tę przygodę rozpoczęliśmy jeszcze w latach 90., a dzisiaj mamy już 48 takich domów na Śląsku. Zawsze uwzględniamy potrzeby i tworzymy godne warunki dla osób, które korzystają z domów należących do sieci. Pierwszy ŚDS powstał w Zabrzu w 2001 r. Cieszę się, że dzięki wsparciu tak wielu ludzi wykonano ogrom pracy, żeby ocalić ten budynek i adaptować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powiedział przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Rak.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze