Przy Platanie stanął dom dla blisko 200 tysięcy pszczół. Owady te należą do łagodnego gatunku

Platanowa Pasieka Miodna liczy 4 ule, w których w szczycie sezonu będzie mieszkało ok. 200 tys. pszczół łagodnej rasy Kraińskiej, linia Karolinka (rodowita ślązaczka). Aby dostarczyć pszczołom kwiatów bogatych w pyłek i nektar, w okolicy została zaaranżowana również łąka kwietna.

Pasieka powstała w ramach kampanii „Ratujemy pszczoły. Razem”, której celem jest edukowanie, jak ważną rolę odgrywają te pożyteczne owady w życiu człowieka oraz jak duże jest ich znaczenia dla środowiska. Pasieka będzie prowadzona przez Śląskie Miody – Pasieki Miejskie.

W Polsce występuje 470 gatunków pszczół. Pracowitym owadom zawdzięczamy produkcję 1/3 światowej żywności. Szacuje się, że zapylają one aż 71 ze 100 gatunków roślin uprawnych, dzięki nim delektujemy się aż 4000 odmianami warzyw i owoców, dlatego ich rola w ekosystemie jest tak ważna.

Przenosząc pyłek z kwiatów, owady te umożliwiają zachowanie bioróżnorodności i kontrolę erozji gleb. W przypadku upraw sadowniczych, zapylanie przez nich roślin zwiększa plony nawet o 80%.

Platanowa Pasieka Miodna ustawiona jest na terenie graniczącym z Parkiem Hutniczym – najstarszym zaaranżowanym terenem zielonym w Zabrzu, w bezpiecznej odległości od parkingów centrum. Zielona przestrzeń w zurbanizowanej okolicy jest schronieniem dla miejskiej fauny. Wokół pasieki została zaaranżowana łąka kwietna w taki sposób, by dostarczyć pszczołom kwiatów bogatych w pyłek i nektar. Ule, które stanęły przy Platanie, zostały wykonane ze specjalnego drewna – sosny wejmutki. Rasa kraińska, ze względu na łagodne zachowanie, bardzo dobrze sprawdza się również w przydomowych pasiekach.

– Pasieki miejskie prowadzone przez doświadczonych pszczelarzy pełnią głównie funkcję edukacyjną. Lokalizacja pasieki na zielonym terenie wokół Platana została zaplanowana tak, by służyła edukacji i oswajaniu ludzi z tymi pożytecznymi owadami. Poprzez warsztaty będziemy mogli przybliżyć uczestnikom życie pszczół oraz mówić o roli wszystkich owadów zapylających, nie tylko pszczoły miodnej dla życia człowieka, środowiska i naszej gospodarki – informuje Krzysztof Poppe, Śląskie Miody – Pasieki Miejskie.

Wsparcie lokalnej bioróżnorodności to element naszej polityki społecznej. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji dzikich zwierząt w miejskim środowisku i faktu wypierania niektórych gatunków z przestrzeni zurbanizowanej. Pomagamy im, bo wierzymy, że różnorodność flory i fauny jest kluczem do utrzymania równowagi w ekosystemie i w długiej perspektywie będzie mieć znaczący wpływ na życie ludzi

– mówi Agnieszka Nizio, Dyrektor CH Platan.

Założenie Platanowej Pasieki Miodnej jest kontynuacją wieloletnich działań, których celem jest zwiększenie bioróżnorodności na terenach otaczających galerię. Wcześniej powstały łąki kwietne oraz budki lęgowe dla różnej wielkości ptaków. Ich montaż poprzedzony został szczegółową analizą, w jakim miejscu powinny zostać umiejscowione. Pod uwagę wzięto m.in. odpowiednią wysokość dla danych gatunków ptaków, a także ochronę przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Budki są chętnie odwiedzane przez ptaki w okresie lęgowym. W tym roku CH Platan planuje zakup domków dla owadów oraz nietoperzy.

W ramach kampanii „Ratujemy pszczoły. Razem” centra handlowe NEPI Rockcastle opiekują się ponad dwoma milionami pszczół, które mieszkają w 12 pasiekach złożonych z 52 uli. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.cowulubzyczy.pl.

(mat. pras. CH PLATAN)